Conceptueel kijken naar breuken

Keijzer, R. (2023). Conceptueel kijken naar breuken. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(5), 51-65.

Kennis van het rekenen met breuken is nauwelijks van belang voor maatschappelijk functioneren. Dat ligt anders voor conceptuele kennis van dit domein. Dat is nodig om verder greep te krijgen op de wiskunde in het voortgezet onderwijs.

Een spel dat zich richt op het schattenderwijs positioneren van sommen met breuken, is een middel dat de spelers richt op het conceptueel doordenken van bewerkingen met breuken. Het blijkt ook een middel om met leraren, adviseurs en lerarenopleiders het gesprek aan te gaan over de didactiek van de breuken.