6 april 2023 2 minuten

Vliegende start lectoraat Kansengelijkheid

Na de feestelijke lectorale rede is het lectoraat Kansengelijkheid in september 2022 echt van start gegaan. Vier activiteiten van de afgelopen maanden:

  1. In het najaar van 2022 is een eerste leerkracht PLG gestart waaraan leerkrachten van verschillende scholen en besturen participeren. Vanuit de lectorale rede worden onderwerpen centraal gesteld die voor de deelnemende leerkrachten en hun scholen relevant zijn. Zo is er momenteel onderzoek naar microagressies in het onderwijs, en het hebben van hoge verwachtingen. Dit voorjaar start een tweede leerkracht PLG.
  2. Tegelijkertijd is de kenniskring bij het lectoraat van start gegaan, waarin twee docent-onderzoekers van de IPABO (Lisanne Plutschouw en Zena Bani), een promovendus (Nina Hosseini) en lector Monique Leygraaf samenwerken. Het doorbreken van de master narrative en het ontwikkelen van counternarratives staan hierin centraal, waarbij Lisanne Plutschouw talig, sociaal en cultureel kapitaal onderzoekt en Zena Bani verhalen over islamofobie en onderwijs ontwikkelt en verzamelt.
  3. Nina Hosseini is met haar promotieonderzoek in de fase beland waarin ze samen met collega’s van Windesheim, HAN en IPABO op Social Justice georiënteerd opleidingsonderwijs ontwikkelt, uitvoert en evalueert. Binnen de IPABO wordt in dit kader onderwijs gemaakt waarvan een community walk in Amsterdam Nieuw-West het hart vormt, en waarin counternarratives met betrekking tot gentrificatie zichtbaar worden.
  4. Ook participeert het lectoraat in het project Samen leren in de wijk, waarin drie basisscholen van STWT met vijf wijkpartners uit Nieuw-West nieuwe vormen van onderwijs ontwikkelen en uitvoeren, waarmee ze dominante verhalen doorbreken over wat onderwijs is.

Bij deze activiteiten (met name # 2, 3 en 4) is het lectoraat een samenwerking aangegaan met het HvA lectoraat Creative Media for Social Change.

Voor meer informatie: Z.Yrltenns@vcnob.ay