Burgerschap laten aangrijpen bij meten

Van Waveren, J. & Keijzer, R. (2022). Burgerschap laten aangrijpen bij het meten. Volgens Bartjens, 41(5), 15-17.

In dit artikel betogen de auteurs dat burgerschapsonderwijs en rekenen-wiskunde niet als tegenpolen gezien hoeven te worden omdat in beide vakgebieden kinderen kunnen worden uitgedaagd om kritisch na te denken over complexe thema’s die vanuit de samenleving op ons af komen. Ze kunnen elkaar versterken wanneer ze in samenhang worden onderwezen.