Header image

Pedagogisch Educatief Professional

2 jaar
deeltijd
voltijd
Associate degree

Werk je al met kinderen en wil je verder groeien? Dan is deze tweejarige opleiding ideaal. Ook met een havo- of mbo-diploma op zak is deze praktijkgerichte opleiding geschikt. Je vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiden en stimuleren. Met deze opleiding ga je als specialist aan de slag op een kinderdagverblijf, als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs of in de buitenschoolse opvang.

 

Aanmelden opleiding Brochure aanvraag

De opleiding

Het eerste jaar van de opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional is een brede oriëntatie gericht op kinderen van nul tot veertien jaar. De vakken zijn gericht op deze brede doelgroep en gerangschikt rond vier thema’s:

 1. Ontwikkelingsstimulering
 2. Begeleiden van (groepen) kinderen
 3. Speciale zorg
 4. Werken in een organisatie
 • Het programma

  Vakken die in het eerste jaar worden gegeven zijn bijvoorbeeld: ontwikkelingspsychologie, stimuleren van ontwikkeling, pedagogisch klimaat, culturele diversiteit, signaleren van kindermishandeling en beroepsethiek. Behalve kennis doe je ook veel vaardigheden op: je oefent je gespreksvaardigheden, reflecteert op je eigen interactievaardigheden en je werkt aan je hbo-vaardigheden.

  In het onderwijsprogramma is ruimte opgenomen om een aantal keuzemodules te volgen. Je kunt hier onder andere denken aan het behalen van het babycertificaat, dat je nodig hebt om met baby’s te kunnen werken binnen een kinderopvangorganisatie.

  Ook zijn er lessen waarin de praktijk en jouw eigen persoonlijke professionaliteit aan bod komen. Je leert hier bijvoorbeeld om een casus in te brengen vanuit je praktijkplek of om te reflecteren op je eigen handelen. Elke klas heeft een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt en begeleidt zowel op groepsniveau als op individueel niveau.

 • Specialisaties

  In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting:

  • Jonge kind specialist: gericht op werken met jonge kinderen van nul tot zeven jaar in de kinderopvang of in de onderbouw van het basisonderwijs.
  • Educatief specialist: gericht op werken met kinderen van vier tot veertien jaar in het basisonderwijs, de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs of de naschoolse opvang.

  Afstudeerrichting Jonge kind specialist

  Binnen de richting ‘specialist jonge kind’ kun je zowel op de kinderopvang als in de onderbouw van de basisschool werken of stage lopen.

  Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: VVE-programma’s, ontwikkelingskansen jonge kind, ouderbetrokkenheid en hbo’er op de groep. Na afronding van deze afstudeerrichting krijg je het VVE-basiscertificaat en kan je het certificaat hbo’er op de groep behalen.

  Afstudeerrichting Educatief specialist

  Kies je de richting ‘educatief specialist’ dan kun je in de basisschool werken of stage lopen, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs of in de naschoolse opvang.

  Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: didactiek taal en rekenen, handelingsgericht werken en inspelen op onderwijsbehoeftes. Daarnaast is er een aantal keuzemodules, die je (soms samen met pabo-studenten) kunt volgen.

Schrijf je in voor deze opleiding

Is deze opleiding iets voor jou? Schrijf je dan direct in! Heb je meer informatie nodig over de toelatingseisen en studiekeuzecheck? Kijk dan even op deze pagina. En hier alles over de stappen die je moet zetten om te starten met de studie.

Inschrijven voor de opleiding

Voltijd en deeltijd

Voor studenten die de havo of een mbo-4 opleiding, bij voorkeur in sociaal-pedagogische richting, hebben afgerond wordt de opleiding in voltijd aangeboden. Ben je al werkzaam in de kinderopvang, basisschool of naschoolse opvang, dan kun je de opleiding in deeltijd volgen.

 • Voltijd

  Als voltijdstudent volg je twee dagen per week onderwijs aan Hogeschool IPABO. De lessen vinden plaats op maandag en dinsdag. De voltijdopleiding wordt alleen in Amsterdam aangeboden. Daarnaast loop je twee dagen per week (16 uur) stage. In de voltijdopleiding volg je meer lessen dan in de deeltijdopleiding en krijg je meer begeleiding bij het praktijkleren. Als je de voltijdopleiding volgt, heb je recht op studiefinanciering en een Ov-kaart (zie de website van DUO).

 • Deeltijd

  Als deeltijdstudent heb je al een relevante werkplek waar je minimaal 16 uur per week werkzaam bent. Je volgt één dag in de week les. Je hebt minder lessen dan in de voltijdopleiding en er wordt dan ook van je verwacht dat je meer zelfstudie doet. Je kunt kiezen voor locatie Amsterdam (lesdag maandag) of locatie Alkmaar (lesdag vrijdag).

Toelating

 • Associate degree

  Een Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en zit qua niveau tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor in. Het is een hbo-opleiding op niveau 5  waarbij het leren in de praktijk een belangrijke rol inneemt. Een Associate degree is een wettelijk diploma.

 • Toelatingseisen

  Voor toelating tot Hogeschool IPABO moet je in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: mbo-4, havo, vwo, hbo, wo of een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een van bovenstaande diploma’s, buitenlandse getuigschriften inbegrepen.

  Ben je 21 jaar of ouder en ben je niet in bezit van de vereiste diploma’s dan kun je gebruik maken van een aparte toelatingsregeling. Met een toelatingsonderzoek wordt bepaald of je alsnog toegelaten kunt worden tot de opleiding.

  Als je het benodigde diploma in het buitenland hebt behaald, moet je ook in het bezit zijn van het diploma NT2, niveau 2. De examencommissie stelt door middel van een test vast of je het Nederlands voldoende beheerst om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen. De examencommissie brengt een bindend advies uit.

  Meer informatie over de inschrijving vind je op deze pagina.

 • Studiekeuzecheck

  Voordat je van start gaat, maken we graag persoonlijk kennis tijdens de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Na inschrijving ontvang je de datum voor jouw studiekeuzecheck met een toelichting voor deze dag.

  Na afloop van de studiekeuzecheck krijg je een studieadvies. Maar uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf grotendeels je eigen studiesucces.

  Wil je weten wat de studiecheck precies inhoudt? Kijk dan even hier.

Na de opleiding

Met het diploma Associate degree Pedagogisch Educatief Professional ben je flexibel inzetbaar binnen een brede doelgroep en ben je een waardevolle aanvulling in het werkveld waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat.

 • Aan de slag

  Met het Ad PEP-diploma ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Binnen het pedagogisch educatieve werkveld ontstaat steeds meer samenwerking. Zo werken kinderopvang, basisscholen, speciaal (basis)onderwijs en buitenschoolse opvang samen in integrale kindcentra (IKC). Als specialist neem je de coördinatie en extra zorg voor kinderen op je. Je bent verbinder tussen de verschillende werkvelden. Het pedagogisch veld staat open voor mensen zoals jij, die de verdieping hebben opgezocht en een sleutelrol kunnen vervullen.

 • Ik werk in de kinderopvang

  Werk je al in de kinderopvang? Dan biedt de Ad PEP een verbreding en verdieping in je huidige functie. Met dit diploma kun je bijvoorbeeld een voortrekkersrol op je nemen in de begeleiding van kinderen. Daarnaast kun je leidinggevende taken op je nemen en collega’s coachen. Jij wordt dan de hbo’er op de groep. In het werkveld van de kinderopvang passen deze verantwoordelijkheden bij functies zoals pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach of senior pedagogisch medewerker. Je kunt ook denken aan een (nieuwe) functie zoals combinatiefunctionaris, waarmee je de verbindende factor bent tussen kinderopvang en basisschool.

 • Ik ben onderwijsassistent

  Werk je al in het onderwijs als onderwijsassistent? Dan kun je met dit diploma verder doorgroeien naar een functie als leraarondersteuner. Je leert planmatig en doelgericht te werken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, kinderen te begeleiden en les te geven aan (kleine) groepen kinderen, onder begeleiding van een leerkracht. Je bent hiermee een pedagogisch en didactisch educatief specialist in het (speciaal) basisonderwijs of in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs, die kan zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen.

 • Ik werk in de naschoolse opvang

  Werk je al op een naschoolse opvang? Met het Ad-diploma kun je meer beleidsmatige taken op je nemen, omdat je meer kennis hebt opgedaan over bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Daarnaast kun je leidinggevende of coördinerende taken op je nemen en collega’s coachen. Je kunt een verbindende factor zijn tussen school en de naschoolse opvang.

 • Doorstromen naar de pabo

  Wil je verder studeren? Na de Ad PEP-opleiding kun je doorstromen naar de pabo voor de bevoegdheid van leraar basisonderwijs. Voor toelating tot de pabo-opleiding moet je voldoen aan de eisen die de pabo stelt. (zoals het behalen van de toetsen voor wereldoriëntatie en een voldoende score op de Wiscat rekentoets) Na het behalen van de Ad PEP kun je in ongeveer 2,5 jaar je pabo-diploma behalen.

Praktische informatie

 • Open dag

  Hoe is het om te studeren aan Hogeschool IPABO?
  Hogeschool IPABO is een kleinschalige en praktijkgerichte pabo in Amsterdam en Alkmaar waar docenten en studenten elkaar persoonlijk kennen. Maak kennis met onze docenten en studenten en ontdek hoe leuk studeren aan Hogeschool IPABO is. Meld je aan voor de open dag.

 • Start van de opleiding

  In de laatste week van augustus zien we je graag bij de introductiedag. De opleiding gaat van start in september. De uiterste inschrijfdatum is 30 juni voor de voltijd en 31 juli voor de deeltijd. Schrijf je je in vóór 1 mei, dan heb je automatisch toelatingsrecht indien je voldoet aan de gestelde eisen.

Staat de informatie die je zoekt hier niet tussen? Kijk op deze pagina.

Inschrijven opleiding

Wat maakt deze opleiding zo leuk?

Hogeschool IPABO is een kleine hogeschool waar de nadruk ligt op direct contact met medestudenten en docenten, persoonlijke aandacht en een gezamenlijke passie: het helpen leren, vormen en groeien van jonge kinderen. Maar hoe is het om bij IPABO te studeren? Waarom kies je voor deze studie? Hoor wat onze studenten zeggen over deze opleiding.

Robin

Als leraar leg ik een stukje van de puzzel voor de toekomst. Hoe bijzonder is dat!

Robin, student
Kevin student

Nieuwe informatie kan totale verwondering en oprechte aandacht opwekken bij kinderen. Dat is prachtig om te zien.

Kevin, student
Imara student

Door stage te lopen op mijn oude basisschool ken ik nu beide kanten: van leerling én leraar. Dat helpt mij in de omgang met de kinderen.

Imara, student

Waarom IPABO

Op de IPABO werken docenten die veel ervaring hebben in het onderwijsveld. Daarnaast heeft de IPABO veel expertise in huis op het gebied van de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Als je de Ad PEP op de IPABO volgt, heb je bovendien de mogelijkheid om een aantal keuzemodules samen met pabo-studenten te volgen. Ook kan je gemakkelijk doorstromen naar de pabo-opleiding, als je na het behalen van je Associate degree nog verder wilt studeren. Je kunt de pabo-opleiding dan in 2,5 jaar afronden.

De IPABO is een kleine hogeschool met twee vestigingen (Amsterdam en Alkmaar). Dat maakt dat veel studenten zich snel thuis voelen en gezien worden door hun docenten.

Vraag een brochure van deze opleiding aan

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Naam*