Nieuws Kenniscentrum 26 april 2023 < 1 minuut

Werken aan kwaliteit reken-wiskundeonderwijs

Het lectoraat rekenen-wiskunde is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe kerndoelen voor dit vak. Een vertrouwelijk proces. De opdracht voor het team is openbaar en stelt dat de kerndoelen voor rekenen-wiskunde verbonden moeten zijn met die van andere domeinen, zoals digitale geletterdheid en burgerschap. Met deze verbondenheid aan burgerschap is het lectoraat eerder aan de slag gegaan. Twee artikelen zijn het resultaat van deze verkenning. Het ene artikel richt zich op een vakdidactisch perspectief vanuit rekenen-wiskunde op kansengelijkheid. Daarbij gaat het feitelijk om drie zaken: gebruikte contexten in het reken-wiskundeonderwijs moeten levensecht zijn, aandacht voor taal vraagt om toevoegen van taal in de reken-wiskundeles en er is reden meer oog te hebben voor potentieel sterke rekenaars. Het andere artikel beschrijft een verkenning van een methodeopgave uit de methode de ‘Wereld in Getallen’ vanuit het perspectief van burgerschap. Het gesprek over de opgave gaat zo over reken-wiskundige aspecten, maar ook over een doordenking hoe we met elkaar om gaan.