Rekenen op spelproject

Doelgroepkinderen hebben op peuterleeftijd al een grote achterstand in de ontwikkeling van rekenen en taal. Die achterstanden zijn nog steeds groot aan het eind van groep 2. Uit onderzoek blijkt dat huidige VVE-programma’s wel bijdragen aan de ontwikkeling van woordenschat en aandacht, maar dat ze nauwelijks bijdragen aan de ontwikkeling van rekenen-wiskunde (Leseman & Veen, 2016). Er lijkt dus een verandering nodig in de aanpak.

Veel professionals die werken met jonge kinderen zien het spel als de belangrijkste activiteit waarin het leren plaatsvindt. Onderzoek ondersteunt die visie (Leseman & Veen, 2016). Echter, het is best lastig te werken aan doelen van taal en rekenen in spel. Professionals vertellen: ‘Door de grootte van de groep is het lastig om aandacht te besteden aan rekenen in spel.’ Ook maken ze zich zorgen of de taal- en rekendoelen wel worden behaald. ‘Het probleem bij spel in de hoeken is toch dat je, ondanks dat je allerlei materialen klaarlegt, niet precies mee krijgt wat kinderen leren.’ Hoe kunnen alle kinderen profiteren van meespelen?

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe professionals in het spel van jonge doelgroepkinderen tegelijkertijd de ontwikkeling van rekenen en taal kunnen stimuleren. Een tweede vraag is hoe een gezamenlijk professionaliseringstraject van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op dit domein het beste vorm kan krijgen.

Instellingen

Marnix Academie