IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Speleon

Het Speleon op de locatie Amsterdam is een uitdagende omgeving voor spelen, leren en ontdekken dé ontwikkelplek voor nieuwe onderwijspraktijken voor jonge kinderen. Het is een lab-setting die is ingericht als ‘speel- en onderzoekstuin’ waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft.

Speleon staat voor Spelen, Leren en Ontdekken. Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving en verkennen zo de wereld om hen heen. Spel bevordert spontaan leren. Spel stimuleert het zelf verkennen en zelf ontdekken. Spel prikkelt de nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerkrachten en begeleiders hebben een actieve rol in het faciliteren en begeleiden van dit spel.

Het onderwijs heeft behoefte aan bewezen kennis en ervaring over de ontwikkeling van het jonge kind. Het Speleon is een krachtige leeromgeving voor jonge kinderen en biedt de mogelijkheid om kinderen tijdens spel, door spelleidsters en leerkrachten begeleid, te observeren. Naast inzicht in de ontwikkeling van kinderen levert dit zicht op effectieve begeleidingsinterventies van volwassenen. Zo stimuleert het Speleon een lerende en onderzoekende houding bij leerkrachten (in opleiding). Door een brug te slaan tussen lerend spelen in de voorschool en de basisschool probeert het Speleon bij te dragen aan de kennisontwikkeling op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie en de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC). Resultaten en kennis verkregen vanuit onderzoek wordt benut in de praktijk.

Het Speleon vormt samen met het lectoraat en IPABO-experts Jonge Kind het Expertisecentrum Jonge Kind van Hogeschool IPABO. In het Expertisecentrum Jonge Kind wordt een bijdrage geleverd aan resultaatgericht praktijkonderzoek, hoogwaardige curriculum ontwikkeling en uitvoering en professionalisering in het primair onderwijs, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Het expertisecentrum werkt samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) instituut Learn! en leerkrachtonderzoekers vanuit het basisonderwijs en de kinderopvang.