IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

‘Moeilijk’ gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een warme relatie met ieder kind

Looptijd Afgerond in mei 2023

Een positieve relatie tussen leerkracht en kind is van groot belang voor het welbevinden van hen beiden en heeft duurzame invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen op langere termijn. Juist bij jonge kinderen is het cruciaal dat zij een warme band hebben met hun leerkracht en ervaring opdoen met het aangaan van sociaal veilige relaties.  Veel ​​​leerkrachten Jonge kind geven aan moeite te hebben met het opbouwen van een positieve relatie met kinderen die regelmatig gedrag vertonen dat zij als moeilijk ervaren. Deze leerkrachten hebben negatieve emoties en reacties en ervaren stress.

​Om een positieve relatie op te bouwen is het belangrijk dat de leerkracht ondersteunend reageert op de behoeften en intenties van kinderen. Dit onderzoek bouwt voort op internationaal onderzoek naar Playing-2-gether (in class), een methodiek voor interventie en preventie waarin de leerkracht meespeelt met kleuters (groep 1-2) in vrij spel met inzet van sensitieve interactiestrategieën. Na relatief korte tijd (6-8 weken) rapporteren leerkrachten verbetering van de relatie en vermindering van uitdagend of teruggetrokken gedrag. Het huidige onderzoeksproject richtte zich ten eerste op doorontwikkeling van deze methodiek naar de context van groep 3 en 4. Ten tweede was het project gericht op de implementatie van de methodiek door het ontwerpen van professionaliseringsactiviteiten die onderbouwteams zelfstandig kunnen inzetten. Het doel was dat leerkrachten een omgeving creëren waarin alle kinderen zich deel voelen van de groep en tot leren komen. ​​​

Eindrapport-Boland-ea-2023-project-40.5.20630.106_