IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Taal in spel

Het spel van kinderen, met name doen-alsof spel, biedt een rijke context voor interactie. Hoe kunnen professionals zowel de taalontwikkeling als de kwaliteit van spel stimuleren? Leerkrachten en PM-ers hebben samen met onderzoekers ontdekt dat een rol aannemen in de doen-alsofwereld, ruimte scheppen voor taalproductie en verschillende manieren van spelverrijking positieve impulsen geven aan het spel- en taaldenkniveau van jonge kinderen.

Het onderzoek heeft uiteindelijk tien kernelementen opgeleverd die bijdragen aan de kwaliteit van taal en spel. Ze bleken relevant voor peuters en voor kleuters; voor moedertaalsprekers en voor anderstalige kinderen. Er zijn specifieke strategieën ontworpen om minder verbale kinderen te betrekken bij de interactie en om collectief leren te bevorderen. De tien kernelementen zijn te vinden op de website www.taalinspel.nl. Hier wordt uitleg gegeven in tekst en filmbeelden (good practices) en is achtergrondtheorie te vinden.

Het project Taal in spel is uitgevoerd is in samenwerking met de Marnix Academie, het Kohnstamm Instituut en de Activiteit (landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs), met subsidie van RAAK-SIA.

Klik hier voor de website van Taal in Spel.