Header image

Oudercommunicatie

Image about: modulair

Communiceren met ouders is een belangrijke taak van leraren op de basisschool. Ouders zijn betrokken bij het onderwijs zoals leraren betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. Maar soms staan bepaalde barrières een goed gesprek in de weg. In deze keuzemodule ontwikkel je een stevige basis voor de communicatie met ouders.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je oefent oudergesprekken, leert hoe je presentaties geeft aan ouders en schriftelijk met hen communiceert. Daarnaast onderzoek je met een team de oudercommunicatie op de stagescholen.

Goede gesprekken voeren

Goede gesprekken voeren met ouders is van essentieel belang in je werk als leraar. Het is ook een vaardigheid waarin je routine moet krijgen. In deze keuzemodule krijg je ruimschoots de gelegenheid om die op te bouwen. Met medecursisten oefen je in gesprekken voeren met ouders. Je maakt hier video-opnamen van en op basis daarvan geef je elkaar feedback. Vervolgens ga je hier weer mee aan de slag.

Daarnaast ga je je bekwamen in het geven van zakelijke presentaties. Je verdiept je met een studiegroepje in alle communicatie die een school voert met ouders. Om te onderzoeken hoe die communicatie door alle partijen wordt ervaren, doe je interviews met de directeur, met leraren en met ouders. Je analyseert hoe leraren op verschillende scholen communiceren met ouders en hoe ouders worden betrokken bij het onderwijs op school.

Keuzemodule

Dit is een keuzemodule. Je kunt ervoor kiezen om deze los te volgen, maar ook als onderdeel van het modulair traject als onderwijsondersteuner. Om dit traject met succes af te kunnen ronden, volg je vijf onderwijsmodules: interactieve vaardigheden en persoonlijk leiderschap, pedagogiek en klassenmanagement, rekenen-wiskunde, taaldidactiek en een van de keuzemodules. Met de behaalde modules krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en leraren die zich verder willen bekwamen in het voeren van gesprekken met ouders.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Naar aanleiding van een casus vindt een bespreking plaats waarop wordt gereflecteerd.

periode
periode

Bijeenkomsten zijn gepland op donderdagen van 15.00-18.00.

literatuur
literatuur

Bolks, T. (2015). Professioneel communiceren met ouders. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Onderwijsondersteuner

Image about: modulair

Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je nog professioneler worden en ben je in jouw dagelijkse praktijk veelal bezig een belangrijke bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor individuele of groepjes leerlingen? Volg dan het traject tot onderwijsondersteuner. Je ondersteunt de leraar en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Je sluit aan op de kaders die je door de leraar worden aangereikt en werkt onder diens verantwoordelijkheid.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Om het traject tot onderwijsondersteuner met succes af te kunnen ronden, volg je vijf onderwijsmodules. Het gaat daarbij om de volgende modules:

En in overleg met de groep één van de keuzemodules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start.

 

doelgroep
doelgroep

Voor onderwijs- of klassenassistenten die hun kennis en vaardigheden willen ontwikkelen.

omvang
omvang

Totaal zijn er 5 modules. Iedere module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. In totaal zijn er 420 studiebelastingsuren.

investering
investering

€ 2.995

certificering
certificering

Je ontvangt bij het succesvol afronden van het traject (inclusief toetsen) het certificaat onderwijsondersteuner.

periode
periode

Modulair traject tot onderwijsondersteuner. Bijeenkomsten zijn gepland op donderdagen van 15.00-18.00

 

 

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Taaldidactiek

Image about: modulair

Het uitbreiden van de woordenschat is essentieel voor de taalontwikkeling van een kind. De module Taaldidactiek is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in taalactiviteiten voor kinderen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Het uitbreiden van de woordenschat is essentieel voor de taalontwikkeling van een kind. Die ontwikkeling begint al vanaf de geboorte en eindigt misschien wel nooit. Een goede begeleiding bij het uitbreiden van de woordenschat is van groot belang voor een kind. Daar kan een leraarondersteuner of medewerker van een kinderopvang een mooie bijdrage aan leveren.

Tijdens de module wordt de theorie van woordenschatontwikkeling verder uitgediept. Groepsgewijs ontwikkel je activiteiten om de woordenschat van kinderen uit te breiden. Je bespreekt de activiteiten met je medecursisten en voert ze vervolgens in de praktijk uit.

De bijeenkomsten worden deels theoretisch en deels praktisch ingevuld. Op grond van je analyses en bevindingen geef je in de laatste bijeenkomst een presentatie met je medecursisten.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat hierbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree-opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in de didactiek van de Nederlandse taal.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de pabo of met de Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets, ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Start september 2023. Lesdagen en lestijden in overleg.

literatuur
literatuur

Verhallen, M. (2009). Meer en beter woorden leren. Een brochure over de relatie tussen taalvaardigheid en schoolsucces. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit PO-Raad.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap

Image about: modulair

Wil je het beste halen uit je samenwerking met collega’s? Wil je kinderen optimaal begeleiden en meer weten over persoonlijk leiderschap? In deze verdiepende module leer je hoe je jouw manier van communiceren kunt analyseren en sturen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

De module richt zich op het herkennen en aanpassen van sensitief gedrag. Met dat gedrag kun je je interactievaardigheden sturen en naar een hoger plan tillen. Je doet kennis op van verschillende communicatievaardigheden en theorieën over begeleiding en coaching en de toepassing ervan in je eigen praktijk.

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen inbreng oefen je met het observeren van signalen die kinderen geven. Je leert je eigen pedagogische sensitiviteit analyseren in de begeleiding van kinderen en in de communicatie met collega’s. Ook onderzoek je in hoeverre daarbinnen ruimte is voor autonomie. Zo werk je aan het vergroten van je eigen interactie- en begeleidingsvaardigheden en je persoonlijk leiderschap.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat daarbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding  start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree-opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich willen verdiepen in interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de pabo of met de Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets, ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Lesdagen en lestijden in overleg.

literatuur
literatuur

Strik, A. en Schoenmaker, J. (2016). Interactievaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Pedagogiek en klassenmanagement

Image about: modulair

Heb je soms moeite om de klas weer stil te krijgen of om die op een plezierige manier rustig aan het werk te zetten? In deze keuzemodule ga je in op de pedagogische aspecten van goed klassenmanagement. Je leert hoe je effectief orde houdt.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je kijkt met een kritische blik naar je klas en je eigen handelen. Wat werkt en wat werkt niet? Wat weet je uit de theorie? Hoe ga je om met verschillende soorten leerlingen en hun verschillende gedrag? Hoe wordt dit gedrag veroorzaakt en wat kan jij als leraar of leraarondersteuner daarin betekenen? Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen effectief kunnen leren?

Je wisselt met andere cursisten ervaringen uit en oefent met klassenmanagement en orde houden in verschillende lessituaties.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat hierbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree-opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners, maar ook voor leraren die zich willen verdiepen in de pedagogische aspecten van goed klassenmanagement.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de pabo of met de Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets, ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Start 2023.

Lesdagen en lestijden in overleg.

literatuur
literatuur

Teitler, P. & Brussel, A. van (2012). Lessen in orde op de basisschool. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Verdiepende onderwijsmodules

Image about: modulair

Wil je nog professioneler worden en je bijvoorbeeld verdiepen in hoogbegaafdheid, taaldidactiek of oudercommunicatie? Of wil je kinder-EHBO kunnen toepassen of specialist worden op het gebied van cyberpesten? Kies dan voor een van onze vele verdiepende onderwijsmodules.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Met de kortlopende, verdiepende onderwijsmodules van Hogeschool IPABO kun je je als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bij uitstek verder professionaliseren en specialiseren. Een aantal modules is ook interessant voor leraren die zich verder willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Enthousiaste docenten brengen jou een stap verder in je ontwikkeling. Je kunt de modules individueel volgen, maar maatwerk en in company samen met je collega’s behoren ook tot de mogelijkheden.

Meer modules, meer vrijstelling

Voor elke module die je succesvol afrondt, ontvang je een certificaat. Als je vier modules volgt, krijg je een korting. Hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je ontvangt en hoe meer vrijstellingen je daarmee opbouwt.

Als je onze Bachelor- of Associate degree-opleiding gaat volgen, ben je vrijgesteld van deze studieonderdelen. Die voorsprong heb jij al op zak.

De modules

doelen
doelen
  • Voor elke module die je succesvol afrondt, ontvang je een certificaat
  • Als je 4 modules volgt, krijg je een mooie korting van € 150
  • Hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je ontvangt en hoe meer vrijstellingen je daarmee opbouwt
  • Als je begint met onze Bachelor- of Associate degree-opleiding, ben je vrijgesteld van deze studieonderdelen
doelgroep
doelgroep

Per module zijn er drie bijeenkomsten van 3 uur.

omvang
omvang

Elke module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Totaal zijn er 84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Voor de afronding van elke module kun je telkens kiezen voor deelname aan de bijbehorende toetsing of voor een bewijs van deelname. In dat laatste geval neem je geen deel aan de toetsing.

Vraag een adviesgesprek aan

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Rekenen-wiskunde-didactiek

Zicht krijgen op oplossingsmanieren van kinderen en hun rekenstrategieën is essentieel om kinderen goed te kunnen begeleiden bij rekenen-wiskunde. In de module Rekenen-wiskunde-didactiek krijg je inzicht in oplossingsmanieren van kinderen. Je leert die te koppelen aan rekenen-wiskunde-onderwijs en aan je eigen vaardigheden.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Kinderen leren al heel vroeg tellen, maar een goede begeleiding van een leraar of leraarondersteuner is essentieel om hun rekentalent tot wasdom te brengen. Voor die begeleiding is het nodig om inzicht te krijgen in oplossingsmanieren en rekenstrategieën van kinderen. In deze module onderzoek je de oplossingsmanieren van kinderen in je groep. Je analyseert de opbrengst van je onderzoek met collega’s. Daarna koppel je de resultaten aan de rekenen-wiskunde-didactiek. Verder werk je aan je eigen vaardigheid.

De bijeenkomsten worden deels theoretisch en deels praktisch ingevuld. Op grond van je analyses en bevindingen geef je in de laatste bijeenkomst een presentatie met je medecursisten.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat daarbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree opleiding of met de pabo start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in de rekenen-wiskunde-didactiek.

omvang
omvang

Totaal zijn dit 84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de  Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Start in 2023. Lesdagen en tijden in overleg.

literatuur
literatuur

Oonk, W., Keijzer, R., Lit, S. A., Barth, F., Den Engelsen, M. L., & Van Waveren-Hogervorst, C. (2019). Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten (3e ed.). Groningen: Noordhoff uitgevers.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Hoogbegaafdheid

Image about: modulair

In de module Hoogbegaafdheid leer je vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar begaafdheid onder kinderen. Je ontdekt dat bovenmatig intelligente kinderen niet alleen uitdagend lesmateriaal, maar soms ook een andere benadering nodig hebben. Intelligentie is een belangrijk onderwerp, maar in deze module gaan we in op alle kenmerken van een begaafd kind.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Niet elk hoogbegaafd kind komt in het onderwijs goed tot zijn recht. Daarom leer je in deze module naar veel meer aspecten van begaafdheid kijken. Een kind kan matig scoren op een Cito-toets en toch hoogbegaafd zijn. Begaafde kinderen denken en leren anders en dit heeft implicaties voor het onderwijs aan hen. Op steeds meer scholen bestaat de mogelijkheid om kinderen een dagdeel naar een plusklas te laten gaan of om voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs te volgen. Na afronding van deze module weet jij welk kind daarbij gebaat is en hoe het het meest tot zijn of haar recht komt.

In de module Hoogbegaafdheid ga je in op vragen als:

  • Hoe herken je begaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas?
  • Welke typen begaafde kinderen zijn er allemaal? Hoe herken je hun gedrag? En hoe herken je onderpresteerders?
  • Hoe ziet een begaafdheidsonderzoek eruit en waar moet je als leraar op letten?
  • Wanneer kies je voor versnellen? Wat kan hoogbegaafdheidsonderwijs voor kinderen betekenen? Hoe kan je de lesstof verrijken en compacter maken?
  • Kan je onderwijs zo aanpassen dat je kinderen meer uitdaagt? Hoe leer je deze kinderen leren? Welk onderwijsaanbod kan je vanuit verschillende vakken bieden aan begaafde kinderen?

Keuzemodule

Dit is een keuzemodule. Je kunt ervoor kiezen om deze los te volgen, maar ook als onderdeel van het modulair traject als onderwijsondersteuner. Om dit traject met succes af te kunnen ronden, volg je vijf onderwijsmodules: interactieve vaardigheden en persoonlijk leiderschap, pedagogiek en klassenmanagement, rekenen-wiskunde, taaldidactiek en een van de keuzemodules. Met de behaalde modules krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en leraren die zich willen verdiepen in het werken met (hoog)begaafde kinderen.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je geeft een presentatie over (hoog)begaafde kinderen op de werkplek. De vorm die je kiest voor de presentatie mag je zelf bepalen. Je filmt de presentatie en uploadt deze naar Office 365. De instructie hiervoor krijg je van je docent.

periode
periode

Module: Hoogbegaafdheid

Bijeenkomsten zijn gepland op donderdagen van 15.00-18.00.

literatuur
literatuur

Bakx, A, Boer, E. de, Brand, M. van den & Houtert, T. van (2016). Werken met begaafde leerlingen in de klas. Pedagogische sensitiviteit als leidraad. Assen: Van Gorcum.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur