Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

PROJECTEN

Lectoraat Jonge Kind

Taal in Spel (2014-2017)

Het spel van kinderen, met name doen-alsof spel, biedt een rijke context voor interactie. Hoe kunnen professionals zowel de taalontwikkeling als de kwaliteit van spel stimuleren? Leerkrachten en PM-ers hebben samen met onderzoekers ontdekt dat een rol aannemen in de doen-alsofwereld, ruimte scheppen voor taalproductie en verschillende manieren van spelverrijking positieve impulsen geven aan het spel- en taaldenkniveau van jonge kinderen. Het onderzoek heeft uiteindelijk tien kernelementen opgeleverd die bijdragen aan de kwaliteit van taal en spel. Ze bleken relevant voor peuters en voor kleuters; voor moedertaalsprekers en voor anderstalige kinderen. Er zijn specifieke strategieën ontworpen om minder verbale kinderen te betrekken bij de interactie en om collectief leren te bevorderen. De tien kernelementen zijn te vinden op de website www.taalinspel.nl. Hier wordt uitleg gegeven in tekst en filmbeelden (good practices) en is achtergrondtheorie te vinden.

Het project Taal in spel is uitgevoerd is in samenwerking met de Marnix Academie, het Kohnstamm Instituut en de Activiteit (landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs), met subsidie van RAAK-SIA.

Klik hier voor de website van Taal in Spel.

Rekenen op spel (2018 - 2020)

Doelgroepkinderen hebben op peuterleeftijd al een grote achterstand in de ontwikkeling van rekenen en taal. Die achterstanden zijn nog steeds groot aan het eind van groep 2. Uit onderzoek blijkt dat huidige VVE-programma’s wel bijdragen aan de ontwikkeling van woordenschat en aandacht, maar dat ze nauwelijks bijdragen aan de ontwikkeling van rekenen-wiskunde (Leseman & Veen, 2016). Er lijkt dus een verandering nodig in de aanpak.

Veel professionals die werken met jonge kinderen zien het spel als de belangrijkste activiteit waarin , het leren plaatsvindt. Onderzoek ondersteunt die visie (Leseman & Veen, 2016). Echter, het is best lastig te werken aan doelen van taal en rekenen in spel. Professionals vertellen: ‘Door de grootte van de groep is het lastig om aandacht te besteden aan rekenen in spel.’ Ook maken ze zich zorgen of de taal- en rekendoelen wel worden behaald. ‘Het probleem bij spel in de hoeken is toch dat je, ondanks dat je allerlei materialen klaarlegt, niet precies mee krijgt wat kinderen leren.’ Hoe kunnen alle kinderen profiteren van meespelen?

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe professionals in het spel van jonge doelgroepkinderen tegelijkertijd de ontwikkeling van rekenen en taal kunnen stimuleren. Een tweede vraag is hoe een gezamenlijk professionaliseringstraject van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op dit domein het beste vorm kan krijgen. 

Playing-2-gether (2018-2019)

In dit Erasmus-project werken we met vier landen, België, Nederland, Portugal en Slowakije aan de vraag hoe professionals die met jonge kinderen (2 tot 6 jaar) werken het spel kunnen benutten om de relatie met kinderen te versterken. Het onderzoek richt zich met name op de interactie met doelgroepkinderen en kinderen met gedragsproblemen.

Kwaliteit van taal, spel en denken (2018-2020)

Jonge kinderen kunnen veel leren tijdens hun spel wanneer de professional op de juiste manier met hen in interactie is. Het inzetten van interactievaardigheden om taal, spel en denken van jonge kinderen te stimuleren, is echter geen gemakkelijke opgave. In dit project wordt onderzocht hoe professionals in de kinderopvang beter ondersteund kunnen worden in hun professionalisering op dit gebied.

Dit onderzoek is een samenwerking van het Kohnstamm Instituut, de Marnix Academie, Taaldenkgesprekken.nu en Hogeschool iPabo. Het onderzoek bouwt onder andere voort op de opbrengsten van het project Taal in Spel. 


Terug