Publicaties

Hieronder vind je de meest recente publicaties per lectoraat. Gebruik de zoekfunctie om gericht te zoeken naar publicaties.

Filters

Lectoraat
Jaar
Onderwijstype
Auteur
Gefilterd op:
Rekenen en wiskundeHBO

Studielast en contacttijd rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs (2009-2023)

Keijzer, R. (2023). Studielast en contacttijd rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs (2009-2023).Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 43(1), 41-48.

De kwaliteit van de opleiding leraar basisonderwijs hangt samen met hoe de opleiding is ingericht en hoeveel tijd er voor de verschillende vakken en stages is ingeruimd. In totaal gaat het om 240 ec ofwel 6720 uur aan tijd die een student nominaal aan de voltijds studie besteedt. In zijn bijdrage kijkt Ronald Keijzer naar reken-wiskundeonderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs. Hij beschouwt de zgn. studielast voor rekenen-wiskunde, de tijd die studenten gebruiken om een bepaald studieonderdeel of vak af te ronden, en de contacttijd, de tijd die studenten doorbrengen onder begeleiding van een docent. Het onderzoek beschrijft de ontwikkeling van de studielast, de contacttijd en enkele andere zaken die bepalend zijn voor de kwaliteit van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde over de periode 2009-2023. Aanleiding voor dit onderzoek was de ontwikkeling van de landelijke kennisbasis rekenen-wiskunde, die passend zou moeten zijn bij de studielast die er op de opleidingen beschikbaar is voor dit vak. Omdat onduidelijk was om welke studielast het ging, is dit nagegaan. Dit eerste onderzoek in de reeks, waarvan dit de achtste is, toonde grote verschillen tussen de opleidingen. Verder werd de gevonden gemiddelde studielast door onderzoekers van de KNAW, die als opdracht hadden aanbevelingen te doen over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs, veel te laag gevonden.

De afgelopen zeven edities (2009-2021) van dit onderzoek lieten zien dat de opleidingen geweldig verschillen als het om studielast en contacttijd gaat. Dit beeld is ongewijzigd voor de achtste editie. Kort voor de invoering van de landelijke kennisbasistoets nam de gemiddelde studielast en contacttijd toe. Na de daadwerkelijke invoering daalde deze gemiddelden weer. Deze daling zet ook in 2023 door. Dat laat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gemiddelde studielast over de periode 2009-2023 zien. Na de piek in 2013 nam de studielast in rap tempo af.

Dit onderzoek toont dat de lerarenopleidingen in dit opzicht vooralsnog ongevoelig blijken voor de signalen van de overheid dat investeren in het reken-wiskundeonderwijs nodig is.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBO

Developing functional thinking from teacher education to primary school

Vollmuller, B., Veldhuis, M., Otten, M., Stuber, S., Anantharajan, M., & Keijzer, R. (2023). Developing functional thinking from teacher education to primary school: students walk along the number line. Presented at: CERME13 in Budapest, Hungary.

Understanding of, and reasoning about, descriptions of relations between quantities is an important aspect of mathematical learning and essential for anyone to function in society. Performing, guiding, and designing activities to support functional thinking is currently not part of the curriculum neither in primary education nor teacher education in the Netherlands. Activities for both primary education and teacher education are developed as part of the Erasmus+ Strategic Partnership FunThink. This poster shows how two preservice teachers translate activities on functional thinking from teacher education to practice. We concluded that these preservice teachers translate activities on functional thinking by mimicking most of the elements of the teacher education activity. The preservice teachers also make slight adaptations to the activity based on their own beliefs and interpretation of the activity and the perceived ability of their students.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBOPrimair onderwijs

Conceptueel kijken naar breuken

Keijzer, R. (2023). Conceptueel kijken naar breuken. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(5), 51-65.

Lees meer over
Rekenen en wiskundePrimair onderwijs

Overtuigingen van leraren in groep 1 en 2 met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs

Canjels, J.C. & Keijzer, R. (2023). Overtuigingen van leraren in groep 1 en 2 met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(5), 41-50.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBOPrimair onderwijs

Een goede rekencoördinator is op de toekomst voorbereid

Terlouw, B., Van Schaik, M., Rietberg, C., & Keijzer, R. (2023). Een goede rekencoördinator is op de toekomst voorbereid. Volgens Bartjens, 42(4), 22-25.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBO

Professionalizing primary school mathematics teacher educators

Keijzer, R., Kool, M., Veldhuis, M., Stuber, S., & Roelofs, J. (2023). Professionalizing primary school mathematics teacher educators. In EAPRIL 2022 conference proceedings (pp. 10-22). Leuven: EAPRIL.

Lees meer over