Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

PROJECTEN

Lectoraat rekenen-wiskunde

ELWIeR-ECENT
ELWIeR-ECENT is een netwerkproject voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science in Nederland. De Universiteit Utrecht is penvoerder van dit project en Hogeschool iPabo is een van de partners. ELWIeR-ECENT organiseert jaarlijks een conferentie voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science en houdt haar doelgroep via een website op de hoogte van ontwikkelingen die voor het opleidingsonderwijs van belang zijn.

Het lectoraat rekenen-wiskunde van Hogeschool iPabo geeft leiding aan de ELWIeR onderzoeksgroep. Docent-onderzoekers in deze groep verrichten praktijkgericht onderzoek ten bate van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Enkele publicaties:

Kool, M. & Keijzer, R. (2015). Excellent student teachers of a Dutch teacher education institute for primary education develop their ability to create mathematical problems. In: G. Makrides (red). EAPRIL Conference Proceedings (November 26-28, 2014 Nicosia, Cyprus). 160-177. download

Keijzer, R. (2015). Changing the pass mark for the mathematics entrance test. In: G. Makrides (red). EAPRIL Conference Proceedings (November 26-28, 2014 Nicosia, Cyprus). 254-269. download

Keijzer, R., Zwaneveld, B., Brandsma, J.W., Faarts, J. & Meijers, I. (2015). Wiskundig denken stimuleren bij aanstaande leraren. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 18-23. download

Keijzer, R. (2015). Studielast rekenen-wiskunde: ontwikkeling 2009-2015. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 55-61. download

Keijzer, R. (2016). Het veranderen van de cesuur voor de instaptoets rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(1), 73-78. info

TRaP – talige ondersteuning in het reken-wiskundeonderwijs (afgerond in oktober 2015)
Het verhogen van onderwijsopbrengsten staat hoog op de agenda van scholen. Om die bij rekenen te realiseren is het nodig de interactie in de reken-wiskundeles te verbeteren. Deze interactie kan verbeterd worden als er aandacht is voor de rekentaal, de taal die leerlingen in staat stelt te communiceren over rekenen-wiskunde. In het project ‘Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren’ kortweg het TRaP-project (Taal en Rekenen als Professie) gingen onderzoekers en leraren na hoe zij de aandacht voor de taal in de reken-wiskundeles gezamenlijk kunnen verbeteren. In het project is gewerkt met netwerken van leraren. Dit lijkt een professionaliseringsaanpak die op grotere schaal kan worden ingezet.

Er is bij dit project een kennisdossier ontwikkeld op Leraar24. In dit kennisdossier wordt onder meer de Rekentaalkaart beschreven, een van de belangrijkste opbrengsten van het TRaP project.

Het TRaP-project is uitgevoerd in opdracht van NRO (toekenningsnummer 405-14-501), door Hogeschool iPabo, Hogeschool Saxion, Universiteit Utrecht, Stichting Sarkon en OPO Deventer.

Bij het TRaP-project is kant-en-klaar nascholingsmateriaal ontwikkeld, dat lerarenopleidingen en onderwijsadviseurs kosteloos kunnen downloaden.

Enkele publicaties:

Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Volgens Bartjens, 35(1), 34-37. download

Keijzer, R., Munk, F., Bakker, A., & Smit, J. (2015). Rekentaal. Didactief, 45(9), 46. download

Keijzer, R., Munk, F., Smit, J., & Bakker, A. (2016) Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter. Volgens Bartjens, 35(3), 12-16. download

Keijzer, R., Smit, J., Bakker, A., & Munk, F. (2016). Promoting teachers’ scaffolding of students’ mathematical language in a professional development programme. In: C. Max. Proceedings EAPRIL 2015 (November 24-27) (97-110). Belval, Luxembourg: University of Luxembourg. download

Grote Rekendag
Het reken-wiskundeonderwijs bestaat vaak uit het maken van sommen en vraagt in het algemeen weinig onderzoekswerk van leerlingen. Dat is niet het geval tijdens de Grote Rekendag. Dan zijn leerlingen bij rekenen-wiskunde een dagdeel lang met tal van onderzoeksactiviteiten bezig.

De Grote Rekendag is een activiteit van de Universiteit Utrecht en Uitgever Malmberg. Hogeschool iPabo levert de projectleider en enkele ontwerpers in het auteursteam.

Op Groterekendag.nl kan al het materiaal van vorige edities gedownload worden. Op deze website kunnen scholen zich ook aanmelden als deelnemer aan de Grote Rekendag. In het tijdschrift Volgens Bartjens zijn verschillende artikelen over de Grote Rekendag verschenen.

Meetkunst
In het project ‘Meetkunst’ werken leerkrachten, onderzoekers, pabo-docenten en educatief medewerkers van het Boijmans museum samen aan een lessenserie en nascholing op het gebied van meetkunde en beeldende kunst. De inhoud van de lessenserie en nascholing bouwt voort op ervaringen die zijn opgedaan tijdens het Boijmans Taal- en rekenprogramma, waaraan het museum sinds 2013 samen met OBS De Taaltuin, de Fridtjof Nansenschool en de kunstenaar Wolf Brinkman de relatie tussen kunstlessen, museumbezoek en de vakken taal en rekenen op school onderzoekt. De nascholing en lessen van het Meetkunst project zijn onderdeel van een door het NRO gefinancierd onderzoek ‘Meetkunde uit de kunst in de klas: Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren’. Het onderzoek loopt in de periode 2015-2017. Hogeschool iPabo is een van de partners.

Publicaties:

Weijers, M., Schroevers, E.M., Jonker, V., & Keijzer, R. (2016). Ruimte vangen. Volgens Bartjens, 36(1), 8-11. info

Schoevers, E., Kroesbergen, E., Keijzer, R., & Jonker, V. (2016). Meetkunde, kunst en creativiteit. Volgens Bartjens, 36(2), 26-28. info

De uitdager van de maand (afgerond in september 2014)
Excellente kinderen (in groep 6, 7 of 8) een uitdagende reken- of techniekopdracht geven en begeleiden binnen de eigen groep en tevens de rest van de groep hierbij betrekken met een groepsactiviteit, dat kan met ‘De uitdager van de maand’. Excellente kinderen op het gebied van rekenen-wiskunde en natuur en techniek krijgen lang niet altijd het aanbod en de begeleiding krijgen die ze verdienen. Voor School aan Zet is in 2014 een verzameling ‘Uitdagers’ en een handleiding voor leerkrachten ontworpen waarmee ze deze excellente kinderen kunnen bedienen in de eigen groep.

De handleiding kunt u hier downloaden.

De uitdagers Rekentijgers op het gebied van rekenen-wiskunde (9 uitdagers) vindt u hier

De uitdagers Somplextra op het gebied van rekenen-wiskunde (8 uitdagers) vindt u hier

De uitdagers op het gebied van Natuur en techniek (9 uitdagers) vindt u hier

Publicaties:

Hotze, A., Visser, C., Van Dijk, G. & Keijzer, R. (2015). Een uitdaging voor de hele groep. Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden. Volgens Bartjens, 34(5), 28-30. download

Hotze, A., Louman, E., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2016). Excellente kinderen. Zorg Primair, 2016(4), 6-10. download


Terug