Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Projecten

Lectoraat wetenschap en technologie

W&T en kunsteducatie(2017-2019) Verlenging lectorenplatform toegekend tot 2022
In november 2019 is door regieorgaan SIA de verlengingsaanvraag van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie toegekend. Het lectoraat W&T van hogeschool iPabo is onderdeel van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform-okwt/
Dit lectorenplatform richt zich specifiek op vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta.

Met toekomstmakers digitale geletterdheid inbedden in het curriculum (jan 2020-jan 2021)
Dit project wordt gesubsidieerd door Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord Holland (EWT-NH) en  is een samenwerking tussen basisschool OBS De Stap (Stichting OpSpoor), Hogeschool iPabo, en de Vrije Universiteit.  Op basisschool OBS De Stap is een technieklab opgezet waar moderne ICT-middelen onderdeel van uitmaken. Het doel is om middels het Technieklab, digitale geletterdheid (waaronder Computational thinking) en onderzoekend en ontwerpend leren schoolbreed en verbonden met het dagelijks curriculum in te zetten. Samen met onderzoekers van hogeschool iPabo zullen leerkrachten en leerlingen, de zogenaamde toekomstmakers, van het kernteam middels ontwerpgericht onderzoek, lessen gaan ontwikkelen waarbij digitale geletterdheid gekoppeld zal worden aan lessen uit het dagelijkse curriculum

Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training
In april zijn een aantal pabo's binnen Radiant (zichtlijn 1) van start gegaan met het door NRO gefinancierde project 'Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training'. Iselinge Hogeschool, de Marnix Academie, Hogeschool iPabo en Thomas More Hogeschool gaan samen met het Welten-instituut drie jaar lang onderzoek doen naar wat nu succesfactoren zijn als het gaat om het vormgeven en faciliteren van netwerkleren op pabo's. Doel is de betrokkenheid van studenten te vergroten en er daarmee voor te zorgen dat studenten zich op hun plek voelen, zich eigenaar voelen van hun studieloopbaan en met meer succes hun studie doorlopen. Resultaten en opbrengsten van het onderzoek kunnen gevolgd worden via de website van Radiant.

Ontwikkeling van een Tool voor Teamdialoog (okt 2018-jan 2020)
In dit innovatieproject met behulp van een EWT innovatiesubsidie werken het bestuur Agora, de Vrije Universiteit en iPabo samen. Het doel van dit innovatieproject is om zicht te krijgen op diverse W&T-profielen in de scholen en hoe de rol van de W&T specialist versterkt kan worden. Hierbij wordt een gesprekstool ontwikkeld waarmee teambrede W&T-profielgesprekken kunnen worden gevoerd. De gesprekstool wordt ook ingezet door studenten van het uitstroomprofiel Onderzoekend leren.

Exploreon (2017-heden)
Het lectoraat heeft in Alkmaar het Exploreon ontwikkeld. Het Exploreon in Alkmaar is in navolging van het Speleon in Amsterdam een zogenaamde labschool. Het Exploreon  is gericht op studenten en is op een voorbeeldmatige manier ingericht met ondersteunende activiteiten en materialen voor een goede leerzame aanpak van W&T-onderwijs. Studenten nieuwgierig laten worden, studenten die bedenken hoe je iets kunt onderzoeken of oplossen, uitvoeren,  resultaten verzamelen en conclusies trekken. In het Exploreon, in thematisch ingerichte hoeken, staan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & techniek en ICT centraal. Verder onderzoek van het lectoraat zal kijken naar hoe het Exploreon nu in het opleidingsonderwijs ingezet kan worden.
http://specials.edg.nl/cos-januari-2018?exploreon#!/exploreon
Daarnaast is het lectoraat samen met NEMO Science Museum ook betrokken bij het inrichten van een Exploreon op basisschool OBS de Meerpaal, in Anna Paulowna (Schrumpf & Hotze, 2017) met behulp van een EWT innovatie subsidie.
Samen met leerkrachten wordt gekeken hoe een Exploreon, een rijk ingerichte leeromgeving voor de groepen 3 en 4, een natuurlijke overgang van spelend naar onderzoekend leren kan bevorderen. Hierbij zijn ontwerpeisen geformuleerd en wordt gekeken hoe het leren in het Exploreon geïntegreerd kan worden met de dagelijkse lespraktijk. Het zogenaamde ‘Exploreon leren’ is zelfs zo succesvol dat het schoolbreed wordt geimplementeerd.

In najaar 2018 wordt gestart met een vervolg project (EWT-innovatiesubsidie) om de leeropbrengsten van de leerlingen te volgen in het Exploreon op OBS de Meerpaal.

TET project (Taal en Techniek) (2015-2016)
In studiejaar 2015-2016 heeft het TET-project gedraaid in samenwerking met Saxion hogeschool (penvoerder), NEMO, Universiteit Utrecht, Stichting Surplus, de Bundel en met subsidie van TechYourFuture. In dit project werd in een professionele leergemeenschap met leerkrachten gewerkt aan het combineren van taalontwikkeling en W&T. Het TET-project is een gelaagd onderzoek waarbij enerzijds wordt gekeken naar het leren van leerkrachten in een professionele leergemeenschap, anderzijds wordt gekeken naar wat er in de klas gebeurt, hoe kan je de leerlingen ondersteunen bij het leren, middels interactievaardigheden en scaffolding. Leerkrachten ontwerpen, gebaseerd op materiaal van NEMO, lessen waarbij zowel taaldoelen als W&T-doelen centraal staan en beoogde denkstappen van leerlingen de rode draad zijn (Louman, Hotze, Gijsel, Smit, & Van Laar, 2017).

Het project heeft verschillende materialen opgeleverd zoals een voorbereidings- en uitvoerkaart om taalgerichte W&T lessen te maken en uit te voeren. Daarnaast zijn er diverse voorbeeldlessen ontwikkeld. Deze materialen staan hier online.

TET-2 project (2017-2020)
In februari 2017 is het vervolgproject van start gegaan in samenwerking met Saxion Hogeschool (penvoerder) en Eduseries en met subsidie van TechYourFuture.Aangezien de koppeling van taal en W&T een succesvolle formule is gebleken in het eerste project is ervoor gekozen om het project voor te zetten door een online blended leeromgeving te ontwerpen voor opleiders zowel in het taaldomein als W&T-domein. De train-de-trainermodule bestaat uit een combinatie van contactbijeenkomsten en een interactieve digitale leeromgeving (blended learning). Via deze weg vergroten deelnemers hun kennis van W&T en taalgericht onderwijs, neemt hun betrokkenheid bij het onderwerp toe en kunnen zij onderling samenwerken via de online leeromgeving, het learning managment system (LMS). Deze train-de-trainermodule moet lerarenopleiders  of andere professionals (bv medewerkers van wetenschapsknooppunten) in staat stellen om nieuwe groepen (aanstaande) leerkrachten op te leiden in taalgericht W&T-onderwijs. De effecten van deze manier van leren zullen onderzocht worden.
Voor meer informatie: zie https://www.techyourfuture.nl/a-957/tet2

Maakkunde (start sept 2018)
Hogeschool iPabo en NEMO werken samen om maakkunde verder te verspreiden.Hogeschool iPabo en NEMO werken samen om maakkunde verder te verspreiden.
Maakkunde (www.maakkunde.nl) bestaat uit een praktische handleiding met lessuggesties die studenten en zittende leerkrachten helpt om onderzoekend en ontwerpend leren in de klas te brengen. Maakkunde bestaat uit tien verschillende modules waaronder bijvoorbeeld elektriciteit, geluid, balans, irrigatie en chemie. In de modules gaan (aankomend) leerkrachten en leerlingen aan de slag met een uitdagend probleem en maken bijvoorbeeld een stofzuiger of ontwerpen een muziekinstrument. Hogeschool iPabo en NEMO werken hierin nauw samen en de training kan zowel bij Hogeschool iPabo als bij NEMO gevolgd worden.

W&T en rekenen (2016-2017)
Een ander project waar het lectoraat aan werkt is het verbinden van W&T met rekenen-wiskunde. Er is al het nodige geschreven over het verbinden van W&T met rekenen-wiskunde. Echter, aangezien leerkrachten hebben aangeven dat ze niet goed weten hoe ze rekenen-wiskunde en W&T kunnen combineren heeft het lectoraat W&T van hogeschool iPabo samen met het lectoraat rekenen-wiskunde gepoogd om vanuit kenmerken van zowel rekenen-wiskunde als W&T, raakvlakken van beide gebieden te definiëren (Hotze en Keijzer, 2017). Deze raakvlakken kunnen vervolgens een startpunt zijn om samen met leerkrachten onderwijs te ontwerpen. In de opleiding worden gezamenlijke bijeenkomsten verzorgd voor studenten door docenten van rekenen en W&T waarbij studenten vervolgens ook geïntegreerde lessen rekenen-W&T gaan ontwerpen en uitvoeren in de stageklas.

Project voor School aan Zet: De uitdager van de maand (afgerond in september 2014)
Excellente kinderen (in groep 6, 7 of 8) een uitdagende reken- of techniekopdracht geven en begeleiden binnen de eigen groep en tevens de rest van de groep hierbij betrekken met een groepsactiviteit, dat kan met ‘De uitdager van de maand’. Excellente kinderen op het gebied van rekenen-wiskunde en natuur en techniek krijgen lang niet altijd het aanbod en de begeleiding krijgen die ze verdienen. Voor School aan Zet is in 2014 een verzameling ‘Uitdagers’ en een handleiding voor leerkrachten ontworpen waarmee ze deze excellente kinderen kunnen bedienen in de eigen groep.

De handleiding kunt u hier downloaden.

De uitdagers Rekentijgers op het gebied van rekenen-wiskunde (9 uitdagers) vindt u hier

De uitdagers Somplextra op het gebied van rekenen-wiskunde (8 uitdagers) vindt u hier

De uitdagers op het gebied van Natuur en techniek (9 uitdagers) vindt u hier


Terug