Aanmelding opleiding nascholing

Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen kunt u doen middels het onderstaande formulier.

Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Pas na onze schriftelijke bevestiging is uw inschrijving definitief. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.

Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname, betaling en annulering verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden.