Post HBO opleidingen

In het onderwijs is meer behoefte aan leerkrachten met een specialisatie. Hogeschool IPABO daagt je uit om je te ontwikkelen van startbekwaam naar excellent leraarschap.

Of je je nu wilt specialiseren in het jonge kind, in reken- of taalonderwijs of  een verdiepingstraject wilt volgen, bij onze opleidingen krijg je alle handvatten aangereikt om door te groeien.

Filters

Opleidingen
Gefilterd op:

Workshops spelend leren

Leraren en pedagogisch medewerkers worden wegwijs gemaakt in uitdagende spelleersituaties, die goed aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.

Lees meer over

Specialist Jonge Kind & VVE

Hoe creëer je een rijke speelleeromgeving, waarin kinderen in de volle breedte worden uitgedaagd? Dat leer je op deze praktijkgerichte opleiding.

Lees meer over