Nieuws 21 september 2020 2 minuten

Afronding project Playing-2-gether in class

Ongeveer een jaar geleden schreven we hier over het project Playing-2-gether in class. Dit project gaat over de relatie tussen leerkracht/pedagogisch medewerker en het jonge kind. Juist bij jonge kinderen is een warme relatie met de leerkracht van groot belang.

Het heeft een duurzame invloed op de verdere, brede, ontwikkeling van het kind, en dat geldt in nog sterkere mate voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. In de praktijk is het voor een leerkracht niet altijd makkelijk om met elk kind een kwaliteitsvolle relatie op te bouwen. Sommige kinderen vertonen uitdagend gedrag, wat veel vraagt van leerkrachten. Negatieve interacties liggen dan gemakkelijk op de loer.

Ook zijn er stillere kinderen in de groep met wie het contact niet spontaan tot stand komt. In het Erasmus+ Project Playing-2-gether in class hebben we met leerkrachten en PM’ers in Slowakije, België, Portugal en Nederland gewerkt aan verbetering van de relatie met alle kinderen in de groep. Het draait daarin om het bewust creëren van positieve momenten met de kinderen; dat doen de leerkrachten door zes tot acht weken regelmatig een poosje mee te spelen met kinderen, en de regie van het spel volledig bij het kind te laten. Juist bij kinderen met wie het contact moeizamer verloopt, is het meestal de leerkracht die de regie in handen heeft of wil nemen. Uit eerder onderzoek in België bleek al dat die omkering van rollen positieve effecten heeft op hoe de leerkracht de relatie met het kind en diens gedrag ervaart. Dit Erasmus-onderzoek bevestigde dat beeld. “Zij heeft van mij een nieuwe leerkracht gemaakt en ik van haar een nieuw kind”, zei een van de betrokken leerkrachten aan het eind van het traject.

Inmiddels is het project afgerond: er is onder andere een website gemaakt voor leerkrachten en PM’ers die de relaties met kinderen in hun groep willen verbeteren. Hier vind je uitleg, filmmateriaal en reflectievragen. De site is beschikbaar in verschillende talen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Annerieke Boland (n.obynaq@vcnob.ay), lector Jonge kind.