Nieuws 13 juni 2019 2 minuten

De leerkracht-kindrelatie versterken met Playing2Gether (2017 -2019)

Hoewel leerkrachten en pedagogisch medewerkers vaak positieve relaties hebben met de meeste kinderen in hun groep, lukt het met sommige kinderen nauwelijks om die relatie tot stand te brengen. Die kinderen vragen bijvoorbeeld op een negatieve manier aandacht of vermijden contact.
“Vaak pakt ze speelgoed af van andere kinderen, of maakt ze dingen stuk.”
“Hij sluit zich af voor andere kinderen en ook voor ons.”
Professionals merken dat hun gewone manier om een relatie op te bouwen niet werkt. Dat kost hen veel energie en vaak voelen ze zich tekortschieten. Een goede leerkracht-kind relatie is cruciaal voor het welbevinden van het kind én van de professional. Bovendien heeft een goede band een langdurig positief effect op de ontwikkeling van een kind.

Het lectoraat Jonge kind participeert in het Erasmus+ project Playing2Gether. Samen met Slovakije, België en Portugal onderzoeken we een set van interactiestrategieën die de relatie tussen professional en (jonge) kinderen versterken. De kern daarvan is dat de professional met kinderen meespeelt en de leiding over het spel bij de kinderen laat. De strategieën helpen de professional om responsief te zijn, waardoor kinderen zich veilig voelen. Door de positieve ervaringen van contact in het spel, groeit een veilige basis die de spanning van de lastigere momenten vermindert.

Playing2Gether is op grote schaal onderzocht in België; eerst als interventie voor kinderen met externaliserend gedrag; later ook voor kinderen met internaliserend gedrag en als preventie voor alle kinderen. Maar werken de strategieën ook in de onderwijscontext van andere landen? In de verschillende landen hebben enkele professionals van de voorschool en groep 1/2 de meespeelvaardigheden ingezet, met alle kinderen, en bij een kind met wie de relatie moeizaam is. Voorlopige resultaten bevestigen de bevindingen uit België.
“Ik zat in een negatieve spiraal met haar. Ik sta nu veel meer open voor haar.”
“De laatste tijd zegt hij; ik ben blij, wat is het leuk.”

Een belangrijk eindproduct van het project is een Massive Open Online Course: een vrij toegankelijke  online omgeving, waar jonge-kind professionals uit heel Europa uitleg en voorbeeldfilmpjes kunnen  vinden over Playing2Gether.

Als u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met Annerieke Boland (a.boland@ipabo.nl).