Samen Opleiden 19 juni 2023 < 1 minuut

Erkend partnerschap: Samen Opleiden Noord-Holland

Op 15 juni ontving het partnerschap van Samen Opleiden Noord-Holland, bestaande uit Hogeschool IPABO en de samenwerkende besturen het prachtnieuws: Samen Opleiden Noord-Holland ‘ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie’ is een erkend partnerschap.

De beoordelingscommissie heeft een positief advies gegeven over het voldoen aan de basiskwaliteit van ons Samenwerkingsverband Noord-Holland. Minister Dijkgraaf heeft dit advies overgenomen.

‘Het betreft een partnerschap met relatief veel schoolbesturen die over een grote regio verspreid zijn. De effectieve samenwerkingsstructuur – waarbij regio’s geclusterd worden en er tegelijkertijd aandacht is voor afstemming tussen alle partners – draagt bij aan het succes van het partnerschap. Hierbij valt op dat de visie op leren en opleiden steeds centraal staat bij het handelen, ook als het gaat om uitbreiding van het partnerschap met nieuwe opleidingsscholen en/of besturen.’ Aldus het rapport.

Hogeschool IPABO is trots op al haar collega’s intern en uit het werkveld die de afgelopen vier jaar zo hard hebben gewerkt om dit doel te realiseren. Het partnerschap is een ultieme samenwerking om aanstaande leerkrachten goed op te leiden tot startbekwame leraren met impact op het onderwijs en met hart voor alle leerlingen!