Nieuws 9 juni 2019 2 minuten

Interdisciplinaire designathon; studenten vanuit drie disciplines (pabo, kunst en beta) werken samen aan een ontwerptaak

Het lectoraat W&T van Hogeschool IPABO is betrokken bij het lectorenplatform Onderwijs in Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT, https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform- okwt/), dat zich richt op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst en bèta. Het lectorenplatform organiseerde een designathon waarbij studenten vanuit verschillende disciplines (bètastudenten, pabostudenten en studenten kunsteducatie) in gemixte designgroepen aan de slag gingen met het oplossen van een challenge gebaseerd op het werk E.E.G. Kiss van kunstenaars Lancel/Maat, die hun werk ook live toelichtten.

In een kleinschalig onderzoek is door middel van observaties en het inzetten van learner reports gekeken naar het proces van de designathon, de rol van de begeleiders en de leeropbrengsten. Uit de analyse van observaties en learner reports blijkt dat vooral het aspect van de ‘pressurecooker’ (in korte tijd een volledig ontwerpproces doorlopen) goed werkte: het daagde uit tot uitwisseling van ideeën en geëngageerde discussies rond een maatschappelijk thema op het snijvlak van kunst, techniek en wetenschap. Uit observaties blijkt dat een combinatie van procesmatige en inhoudelijke begeleiding het meest effectief was. De meeste gerapporteerde leerervaringen waren gerelateerd aan het opdoen van ervaring met de inhoud en didactiek van een interdisciplinair ontwerpproces.
Participatie aan een designathon biedt aankomende leraren dus concrete handvatten voor vakoverstijgend onderwijs. Daarnaast
kwam ervaring met interdisciplinair samenwerken als belangrijke leeropbrengst naar voren. Alle deelnemende studenten vonden het werken in gemengde teams relevant en
leerzaam.

Dit werk zal worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en in het tijdschrift Kunstzone.

Als u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met Anna Hotze (a.hotze@ipabo.nl).