10 maart 2023 2 minuten

Kansengelijkheid bij rekenen & wiskunde

Een taak van het onderwijs, die recent nogal in de belangstelling staat, is bijdragen aan kansengelijkheid. Ronald Keijzer, lector Rekenen-wiskunde aan hogeschool IPABO vertelt, naar aanleiding van vakdidactisch onderzoek, wat dit kan betekenen voor het reken-wiskundeonderwijs.

Over het algemeen is iedereen het er wel over eens dat kinderen gelijke kansen moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en het met deze ontwikkelde talenten ver te schoppen in het leven. Een passende vakdidactiek biedt mogelijkheden om kinderen deze kansen te bieden. We kiezen daarbij drie perspectieven.

De werkelijke wereld moet zichtbaar worden in het reken-wiskundeonderwijs en die wereld vinden we niet in gekunstelde redactiesommen

– Ronald Keijzer, lector Rekenen-wiskunde

Drie perspectieven

De echte wereld. Kansarme kinderen hebben het nodig dat wat ze op school leren te maken heeft met hun eigen wereld in plaats van quasi-echte redactiesommen waar de situatie er feitelijk niet toe doet. Een goed voorbeeld is het verkennen van vertrektijden van een trein. De onderliggende vraag is voor de leerling relevant; Heb ik mijn trein gemist?

Taal in de Reken-wiskunde les.  Voor leerlingen waarbij Nederlands niet de eerste taal is, kan rekenen-wiskunde als derde taal worden gerekend, wat mogelijk tot problemen leidt. Een veel gebruikte aanpak hierin is om het onderwijs minder talig te maken. Beter is het om de leerlingen tegemoet te komen, door taal toe te voegen. Een hulpmiddel om de taal begrijpelijker te maken is de Rekentaalkaart, die gebaseerd is op de Scaffoldingsstrategieën (bron: Leraar24). Hiermee wordt een opdracht geherformuleerd en zo op verschillende manieren beschreven.

Potentieel sterke rekenaars. Nederland kent veel potentieel sterke rekenaars, die niet worden herkend. Deze leerlingen presteren onder en daarbij gaat het vaak om leerlingen in achterstandssituaties. Dit geldt vooral voor creatieve rekenaars, omdat de manier waarop zij denken en rekenen vaak wordt afgekeurd.

Het onderwijs heeft de opdracht om voor kinderen betekenisvol en bruikbaar te zijn en dat geldt met name voor het vak rekenen-wiskunde

– Ronald Keijzer, lector Rekenen-wiskunde

Hoe kunnen we kansen vergroten?

Door te kijken naar wat vakdidactisch onderzoek rond reken-wiskundeonderwijs ons leert, kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Deze wijst uit dat het integreren van de genoemde drie perspectieven in het onderwijs, ervoor zorgt dat kansen worden vergroot.

Meer kun je over dit onderwerp lezen via JSW.nl (lidmaatschap nodig).