Nieuws 16 februari 2021 < 1 minuut

Onderzoek naar de student PLG’s van de IPABO

Hogeschool IPABO doet samen met andere Radiant hogescholen mee in het NRO-onderzoek ‘Student welfare through involvement and networked learning in primary teacher training’. Om het netwerkleren op Hogeschool IPABO nog specifieker in kaart te brengen is vanuit het kenniscentrum afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de bevorderende en belemmerende factoren van het werken in PLG’s, zoals dat op de IPABO gebeurt. Dit onderzoek is tevens onderdeel en voeding voor het verbeterproject vanuit de Kwaliteitsafspraken om het leren in PLG’s te verbeteren.
Vanuit een beknopte literatuurstudie is een aantal algemene richtlijnen geformuleerd die effectief zijn gebleken in het werken in PLG’s. Aan de hand van de thema’s motivatie, leeruitkomsten, sociale aspecten en facilitering zijn focusgroepgesprekken gevoerd met vierdejaars studenten en hun opleiders. Belangrijke positieve aspecten van het werken in PLG’s waren de betrokkenheid en autonomie van de studenten. Ruimte voor verbetering bleek er te zijn voor de koppeling naar de beroepspraktijk, het hebben van een gezamenlijke doel en verantwoordelijkheid en de invulling van de PLG. Deze resultaten zullen input zijn voor het versterken van de PLG’s op de IPABO.

Als u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met Anna Hotze (a.hotze@ipabo.nl) en Monique Leygraaf (m.leygraaf@ipabo.nl).