5 april 2023 2 minuten

Inouk Boerma aangesteld als Associate Lector Lezen

Per 1 maart is Inouk Boerma benoemd tot Associate Lector Lezen bij Hogeschool IPABO, zij is vanuit die rol verantwoordelijk voor de nieuwe Onderzoekslijn Lezen. Dit is het eerste lectoraat in Nederland op dit vakgebied. Hogeschool IPABO wil met deze stap het belang van lezen en leesplezier benadrukken in het onderwijs. Daarbij wordt onderzocht hoe leerkrachten effectief en motiverend leesonderwijs kunnen geven. De bekendmaking van de nieuwe Onderzoekslijn Lezen, die vanaf 2025 in werking treedt, vond afgelopen week plaats tijdens de door IPABO georganiseerde Week van het Kinderboek. Tijdens deze week geven verschillende auteurs lezingen en workshops aan studenten van Hogeschool IPABO om leesplezier te promoten onder studenten.

Nieuwe onderzoekslijn

De overkoepelende onderzoeksvraag bij de nieuwe onderzoekslijn is: ‘Op welke manier kunnen (aanstaand) leraren in het basisonderwijs beter en meer geïnternaliseerd de effectieve leesdidactiek toepassen in hun onderwijs in begrijpend lezen, met aandacht voor de leesmotivatie van kinderen?’ Onderzoeksthema’s die daarbij aan bod kunnen komen zijn ‘leesplezier’, ‘diep en kritisch lezen’, ‘begrijpend lezen van rijke teksten in zaakvakonderwijs’, ‘critical literacy’ en ‘lezen en het jonge kind’.

De noodzaak is onder andere ingegeven vanuit (internationale) onderzoeken. Zo blijkt dat 25% van de 15-jarigen risico loopt op laaggeletterdheid. Ook blijkt dat Nederlandse leerlingen onderaan de internationale ranglijst staan wat betreft leesplezier: zij ervaren het minste leesplezier van alle leerlingen die aan het onderzoek deelnamen.

Inouk Boerma, Associate Lector Lezen: “Deze cijfers zijn ontzettend zorgelijk. Reden genoeg om meer praktijkgericht onderzoek te doen naar de vraag hoe we effectief leesonderwijs kunnen geven met aandacht voor het leesplezier van kinderen. Daar gaan we met deze nieuwe Onderzoekslijn Lezen aan bijdragen.”

Uitstroomprofiel lezen

Parallel aan de start van de Onderzoekslijn Lezen wordt op dit moment het nieuwe Uitstroomprofiel Lezen ontwikkeld, waardoor studenten dit ook als afstudeerrichting kunnen kiezen. Met ingang van het studiejaar 2023-2024 is het voor vierdejaarsstudenten dan ook mogelijk om zich te specialiseren tot een echte ‘leesleerkracht’: iemand die zich heeft verdiept in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief en motiverend leesonderwijs te verzorgen. Boerma: “Het is essentieel dat pabo-studenten worden opgeleid tot leerkrachten die in staat zijn om de leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen op de basisschool te vergroten.”

Hogeschool IPABO: Week van het Kinderboek

De nieuwe Onderzoekslijn Lezen werd vorige week aangekondigd tijdens de Week van het Kinderboek. Dit jaar gaven elf schrijvers en illustratoren, waaronder Pim Lammers, Annet Schaap, Pieter Koolwijk en Yorick Goldewijk, workshops en lezingen aan studenten van Hogeschool IPABO. Daarnaast werden studenten deze week uitgedaagd door deelname aan de IPABO Voorleeswedstrijd. De beste voorlezers vertegenwoordigen IPABO tijdens de provinciale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd voor pabo-studenten.