Nieuws 9 oktober 2019 2 minuten

Ontwikkeling tool voor teamdialoog W&T

Agora, Hogeschool IPABO en de Vrije Universiteit hebben in dit project (gesubsidieerd met een EWT- innovatie subsidie) een kijkwijzer ontwikkeld die W&T-specialisten helpt om de mate waarin en de manier waarop W&T op de scholen van Agora wordt vorm gegeven in kaart te brengen.

De kijkwijzer zal zeer binnenkort gepubliceerd worden in het vakblad JSW (Jeugd in School en Wereld) waarbij de kijkwijzer ook online beschikbaar komt zodat alle leerkrachten hiervan gebruik kunnen maken.
Dit project is erop gericht om de W&T-specialisten, die sinds 2014 geschoold zijn, door middel van de kijkwijzer te helpen om een schoolbrede dialoog te starten over de visie en aanpak van W&T-onderwijs op de eigen scholen. In de kijkwijzer zijn drie W&T profielen opgenomen:

  • A) vakgericht W&T-onderwijs,
  • B) projectgericht W&T-onderwijs en
  • C) procesgeïntegreerd W&T-onderwijs.

De W&T specialisten hebben de kijkwijzer ingevuld en de resultaten van de kijkwijzer zijn per school geanalyseerd en daaruit is voor iedere school een profielschets gekomen.

Deze profielschetsen zijn besproken in een groepsbespreking met alle W&T-specialisten. De profielschets lijkt een duidelijk beeld te geven van de mate waarin de W&T-profielen A, B en C voorkomen op school, de visie van de school en de verschillen tussen onder-midden- en bovenbouw. De W&T-specialisten herkennen veelal het beeld en zij geven bijvoorbeeld aan dat de kijkwijzer het beeld bevestigt dat ze goed bezig zijn met W&T op hun school en anderen geven aan dat er nog meer moet gebeuren, maar dat het soms lastig is dit te realiseren. Kortom, de dialoog is gestart!

Als u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met Anna Hotze (a.hotze@ipabo.nl).