Nieuws 13 januari 2019 2 minuten

Ontwikkeling van een Tool voor Teamdialoog W&T

Stichting Agora heeft al veel stappen gezet naar een brede implementatie van W&T-onderwijs. Het project ‘Tool voor Teamdialoog W&T’ is erop gericht om de W&T-specialisten, die sinds 2014 geschoold zijn, te helpen om een schoolbrede dialoog te starten over de visie en aanpak van W&T- onderwijs op de eigen scholen. In dit innovatieproject met behulp van een EWT-innovatiesubsidie werken Agora, de Vrije Universiteit en Hogeschool IPABO samen. In het project zijn drie profielen voor W&T-onderwijs geformuleerd waarbij in ieder W&T-profiel op een andere manier leerinhouden, didactieken, de plek in het curriculum en overkoepelend doel benoemd worden. In het eerste deel van het project wordt de gesprekstool ontwikkeld en worden daarmee de profielen van de diverse scholen zichtbaar. Dit is vervolgens aanleiding voor teambrede profielgesprekken op school, die gedocumenteerd en geanalyseerd worden. De gesprekstool wordt ook getest door studenten van het uitstroomprofiel Onderzoekend leren. Dit zal aanleiding geven tot verdere aanpassing van de gesprekstool om deze ook voor studenten van het uitstroomprofiel geschikt te maken. Hiermee kan de tool studenten helpen, als zij als startend leraar (met W&T-specialisatie) in een nieuw team beginnen, om hun W&T specialisatie beter in te zetten. Tot slot wordt de gesprekstool uitgegeven in de vorm van een digitale brochure, zodat ook andere scholen hiermee de dialoog over W&T- onderwijs kunnen starten in hun school.

Als u vragen heeft over dit bericht/project, dan kunt u contact opnemen met Anna Hotze (a.hotze@ipabo.nl).