3 oktober 2023 < 1 minuut

Op weg naar inclusief en toegankelijk onderwijs

Vandaag, dinsdag 3 oktober, heeft Hogeschool IPABO de VN-intentieverklaring voor inclusief onderwijs getekend. Geen toeval dat dit gebeurt op Diversity Day. Tekenen van het verdrag benadrukt het belang om ervoor te zorgen dat studenten met een beperking op gelijke voet kunnen deelnemen aan het onderwijs als studenten zonder beperking. Ruim een derde van de studenten in het mbo en hbo volgt een opleiding met een mentale of fysieke beperking. Hiervan wordt 39% belemmerd in hun studie.

 

 

Op deze speciale bijeenkomst op de Hogeschool van Amsterdam ondertekenden het ROC van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool IPABO dit verdrag. Landelijk hebben inmiddels 12 universiteiten, 15 hogescholen en 6 mbo-scholen de handtekening gezet onder het verdrag.

Eric Westhoek, voorzitter College van Bestuur IPABO: “Inclusief en toegankelijk onderwijs zou vanzelfsprekend moeten zijn. Een vanzelfsprekendheid die wij als IPABO willen waarmaken. Onze hogeschool heeft een voorbeeldfunctie; docenten leiden de professionals van morgen op, in het onderwijs en de kinderopvang. De impact van het streven naar een inclusieve samenleving is daarmee enorm.”