Algemeen 12 december 2022 2 minuten

Paarse Vrijdag met kleinkunstenaar en cabaretier Gavin Reijnders

In de week van Paarse Vrijdag stond Hogeschool IPABO stil bij seksuele- en genderdiversiteit. Tijdens de lunchpauzes trad kleinkunstenaar en cabaretier Gavin Reijnders (@gaaf_in) in de aula op.

De aula in Amsterdam en de aula in Alkmaar stroomt vol met studenten, docenten en medewerkers die nieuwsgierig uitkijken naar het programma. Gavin krijgt al gauw de zaal met zich mee door zijn rake opmerkingen over anders durven zijn en een stukje zelfironie. Zijn openhartige liederen die hij begeleidt op zijn ukelele getuigen van lef.

Hierna was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over seksuele en genderdiversiteit, onder leiding van docent Sarah van der Vlerk, organisator van het event en lid van de LHBTQIA+ community. Een catchbox werd de zaal in gegooid om willekeurige gasten te verleiden een antwoord te laten geven op vragen als:  Waar gaat het lied ‘Frederique’ van Gavin over? Kan het ook je kracht zijn om anders te zijn dan de norm? Hoe zorg jij er als leerkracht voor dat iedereen in de klas zichzelf kan zijn?

In gesprek met elkaar

Hierna was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over seksuele en genderdiversiteit, onder leiding van docent Sarah van der Vlerk, organisator van het event en lid van de LHBTQIA+ community. Een catchbox werd de zaal in gegooid om willekeurige gasten te verleiden een antwoord te laten geven op vragen als:  Waar gaat het lied ‘Frederique’ van Gavin over? Kan het ook je kracht zijn om anders te zijn dan de norm? Hoe zorg jij er als leerkracht voor dat iedereen in de klas zichzelf kan zijn?

Paarse Vrijdag op stagescholen

Ook op veel basisscholen was het een Paarse Vrijdag! Op diverse manieren stond seksuele en genderdiversiteit centraal. Zo ook op OBS De Koningsspil in Oosthuizen, waar tweedejaars student Sem in alle groepen een activiteit deed rondom het onderwerp. Zo ging groep 5 aan de slag met muziek, bedacht groep 7 o.a. nieuwe woorden voor non-binaire personen en kwamen er in groep 3 allerlei stellingen voorbij die voor boeiende gesprekken zorgden.

Op de stageschool van student Tamar waren de kinderboeken over dit thema het startpunt voor gesprek met de leerlingen. We zijn trots op onze studenten!