Nieuws 1 oktober 2019 2 minuten

Postdoctraject: computational thinking of de PABO

Hogeschool IPABO en Iselinge Hogeschool werken al enige tijd samen als het gaat om onderzoek naar toekomstgericht onderwijs. Dit vormde een aanleiding voor Anna Hotze – lector W&T aan Hogeschool IPABO –, Ronald Keijzer – lector rekenen-wiskunde aan Hogeschool IPABO – en mij om de handen ineen te slaan en twee jaar lang computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs te onderzoeken.

Computational thinking (CT) is één van de 21e-eeuwse vaardigheden. Vaak wordt het in één adem genoemd met programmeeronderwijs, maar het is meer dan dat: goed CT-onderwijs leert kinderen stapsgewijs denken en met behulp van technologie op creatieve wijze problemen oplossen. Het afgelopen decennium is groeiende aandacht ontstaan voor CT in het basis- en voortgezet onderwijs. Echter, in het pabocurriculum wint CT maar mondjesmaat terrein, waardoor aanstaande leerkrachten onvoldoende worden voorbereid op het toepassen van CT in hun onderwijspraktijk. Initiatieven tot curriculumontwikkeling vanuit SLO en curriculum.nu benoemen CT als onderdeel van een toekomstbestendig curriculum. Het is daarom van belang dat onderzoek een brug slaat tussen de veranderende beroepspraktijk van basisschoolleerkrachten en het pabocurriculum.

Het postdoconderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de manier waarop CT in het pabocurriculum voorkomt en in de kennis, vaardigheden en houding van pabodocenten, pabostudenten en basisschoolleerkrachten op het gebied van CT. Deze inzichten leiden tot ontwerpcriteria voor onderwijsmaterialen en aanbevelingen voor het pabocurriculum die op hun beurt de basis zijn van
ontwerponderzoek op twee lagen: er worden lessen ontworpen voor het pabocurriculum en voor de basisschool door middel van lesson study. Resultaat wordt een website waarop zowel pabodocenten als aanstaande en zittende basisschoolleerkrachten informatie, voorbeelden en best practices kunnen vinden op het gebied van het verweven van CT in hun onderwijs.

Het postdocproject loopt van september 2019 tot en met augustus 2021. Stuur gerust een mail naar rosanne.hebing@iselinge.nl voor meer informatie.