Nieuws 17 september 2020 2 minuten

Start project “Begrijpend lezen koppelen aan W&T-onderwijs”

Hogeschool Saxion (penvoerder), Hogeschool IPABO, Eduseries en CED-groep werken samen aan een door TechYourFuture gesubsidieerde project dat zich richt op het verbinden van begrijpend lezen en W&T (Wetenschap & Technologie).

In deze studie onderzoeken we hoe het onderwijs in W&T verweven kan worden met het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw van de basisschool; hoe lessen eruit kunnen zien en welke professionalisering leerkrachten nodig hebben. Hiertoe is samenwerking gezocht met de CED-groep, die de methode Nieuwsbegrip ontwikkelt en daarmee wekelijks 75% van alle scholen voorziet in lessen voor begrijpend lezen.

Op basis van een literatuurstudie en de uitgangspunten van Nieuwsbegrip zijn drie volledig nieuwe lessen voor groep 7 ontworpen, waarin zowel aan doelen voor W&T als aan doelen voor begrijpend lezen wordt gewerkt. De lessen gaan over het broeikaseffect en zeespiegelstijging. Leerlingen gaan met experimenten aan de slag en lezen informatieve teksten. Het ontwikkelen van online scholing voor leerkrachten maakt ook onderdeel uit van het project. In het najaar zullen de lessen uitgeprobeerd worden op verschillende scholen.

Mocht je een school weten die mee zou willen doen (bij voorkeur met een groep 7 en ervaring met Nieuwsbegrip), dan kun je contact met ons opnemen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Anna Hotze (n.ubgmr@vcnob.ay), lector Wetenschap en technologie.