Nieuws 10 oktober 2018 2 minuten

Taal in Spel – Interaction in playTET

Tussen 2015 en 2017 werkte Hogeschool IPABO samen met de Marnix Academie, De Activiteit (OGO) en het Kohnstamminstituut aan het onderzoeksproject Taal in spel (RAAK-SIA). De centrale vraag was: Hoe kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw kinderen stimuleren tot complex taaldenken binnen doen-alsofspel? We vonden tien richtlijnen voor de (non)verbale interactie van de professional met kinderen, onder andere zelf meespelen als gelijkwaardig speelmaatje, veel ruimte scheppen voor inbreng van de kinderen, en gebruik maken van problemen in de doen-alsof wereld. Op www.taalinspel.nl lichten we de richtlijnen toe met tekst en filmmateriaal. Op www.taalinspel.nl lichten we de richtlijnen toe met tekst en filmmateriaal.

We hebben in Nederland veel positieve reacties gekregen, en op Hogeschool IPABO en de Marnix Academie zetten we de website in binnen de specialisatie Jonge kind. Ook in het buitenland werden de richtlijnen goed ontvangen tijdens presentaties in 2016 en 2017 op het congres van de European Early Childhood Education Research Association (EECERA). De vraag hoe volwassenen de kwaliteit
van spel kunnen stimuleren, en tegelijkertijd de regie bij de kinderen kunnen laten, leeft bij veel Europese professionals. We besloten dan ook de website te vertalen naar het Engels en afgelopen voorjaar ging www.interactioninplay.com online. Tijdens onze presentatie op het jongekindcongres van de EARLI (augustus 2018), bleek opnieuw hoe actueel onze onderzoeksvraag is en dat Taal in spel voorop loopt in het beantwoorden van de vraag.

Verder lezen

  • Damhuis, R., Van der Zalm, E., & Boland, A. (2016). Taaldenkgesprekken tijdens spel. HJK, 44(4), 17-19.
    Zalm, E. van der, Boland, A., & Damhuis, R. (2018). Aansluiten bij doen-alsofspel. Taal én spel verrijken. HJK, 45(7), 4-7.