Nieuws 6 oktober 2018 < 1 minuut

Taalgericht W&T-onderwijs

Wetenschap en technologie (W&T) verdient meer aandacht in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen, maar gezien het volle curriculum is dat niet eenvoudig. Integratie met andere domeinen, zoals taal, kan uitkomst bieden. Het eerste project rond taalgericht W&T-onderwijs (TET-1) was een samenwerking tussen Saxion (penvoerder), Hogeschool IPABO, NEMO en UU met subsidie van TechYourFuture. Het project leverde exemplarisch lesmateriaal en kennis op over professionalisering van leerkrachten in taalgericht W&T-onderwijs (Smit, Gijsel, Hotze, & Bakker, 2018).

Om aankomende leerkrachten op te leiden om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven, is in het tweede project (TET-2) een interdisciplinair professionaliseringstraject voor pabo-opleiders taal en W&T ontwikkeld op basis van blended leren. Hierin hebben Saxion (penvoerder), IPABO en Eduseries samengewerkt met subsidie van TechYourFuture. De blended professionalisering bestond uit diverse online modules en een aantal contactbijeenkomsten (https://eduseries.matrixlms.com/visitor_catalog_class/show/142087) (Hotze et al., ingediend). De deelnemers vonden de leeromgeving prettig en flexibel en het interdisciplinaire samenwerken werd hoog gewaardeerd.