Nieuws 7 oktober 2019 2 minuten

Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding

De onderzoekslijn Diversiteit & Kritisch Burgerschap van het IPABO Kenniscentrum participeert onder  meer in de lectorenkring rond de leerstoel van Gert Biesta. Tijdens het VELON congres afgelopen jaar  heeft deze lectorenkring een symposium georganiseerd, getiteld: Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding – daarmee verwijzend naar de oratie van Gert Biesta ‘Tijd voor pedagogiek. Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming’
(https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZscxxnwJS_Tijd-voor-pedagogiek-oratie-Gert-Biesta.pdf). Met dit  symposium stelde de lectorenkring de vraag centraal hoe we tijd maken voor pedagogiek in de  lerarenopleiding en hoe zo’n pedagogisch georiënteerde lerarenopleiding er concreet uit ziet.

Vanuit praktijkonderzoeken van lectoren en onderzoekers van drie hbo kenniscentra is deze  vraagstelling verkend, waarbij aandacht was voor respectievelijk de betekenis van verhalen over  opvoeden in de lerarenopleiding (Jos Castelijns, Hogeschool de Kempel), de pedagogische noodzakelijkheid van onzekerheid in de lerarenopleiding (Monique Leygraaf, Hogeschool IPABO), en de wijsheid van leraren (Wouter Sanderse, Fontys Hogescholen). Aansluitend op deze verkenningen hield Gert Biesta een reflectie op deze drie bijdragen, waarin hij aangaf dat het tijd is  voor pedagogiek, niet omwille van de pedagogiek in zichzelf maar omdat onze professionaliteit als  onderwijsgevenden op het spel staat. Het is de vraag van de emancipatie van de leraar en de  lerarenopleider die blijvend aandacht verdient.

Een verslag van dit symposium is te lezen op de site van het NIVOZ:
https://nivoz.nl/nl/opleiden-voor-de-toekomst-tijd-voor-pedagogiek-in-de-lerarenopleiding- symposium-velon/velov-congres-2019

Een artikel voor het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is in voorbereiding.

Als u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met Monique Leygraaf  (m.leygraaf@ipabo.nl).