Pedagogisch Educatief Professional. Ondersteun kinderen van nul tot veertien jaar

In de opleiding Pedagogisch Educatief Professional staat het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen nul tot veertien jaar centraal. Met dit diploma kun je aan de slag als pedagogisch educatief professional, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs of op een naschoolse opvang.

Wat is een Associate degree?

Een Associate degree (Ad) is een tweejarige hbo-opleiding met een praktijkgerichte opzet, waarbij praktijkleren een belangrijke rol inneemt. De opleiding zit qua niveau tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor in. Een Associate degree is een wettelijk diploma.

Het opleidingsprogramma

Je behaalt in twee jaar het Associate degree-diploma Pedagogisch Educatief Professional (Ad Pep).  Je richt je in het eerste jaar op kinderen van nul tot veertien jaar. De vakken die gegeven worden zijn gericht op deze brede doelgroep. Je krijgt vakken zoals ontwikkelingspsychologie, pedagogisch klimaat, gespreksvaardigheden en culturele diversiteit. Je kunt keuzemodules volgen, zoals het babycertificaat, dat je nodig hebt als je met baby’s werkt in een kinderopvangorganisatie. Ook zijn er keuzemodules die je kunt volgen samen met pabo-studenten, zoals muziek, klassenmanagement of beeldende vorming.

In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting: jonge kind specialist of educatief specialist. Als ‘jonge kind specialist’ kan je praktijkplek zowel in de kinderopvang als in de onderbouw van de basisschool zijn. Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: VVE-programma’s, ontwikkelingskansen jonge kind en ouderbetrokkenheid. Na afronding van deze afstudeerrichting krijg je het VVE-basiscertificaat en kan je het certificaat hbo’er op de groep behalen.

Als ‘educatief specialist’ krijg je een praktijkplek in de basisschool, de onderbouw van het voortgezet onderwijs of de naschoolse opvang. Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: didactiek taal en rekenen, handelingsgericht werken en inspelen op onderwijsbehoeftes.

Voltijd en deeltijd

De opleiding wordt zowel in voltijd (in Amsterdam) als deeltijd (Amsterdam en Alkmaar) aangeboden.  Heb je een mbo-4 opleiding, bij voorkeur in sociaal-pedagogische richting, afgerond en wil je doorstuderen, dan kan dat in voltijd. Werk je al in de kinderopvang, basisschool of naschoolse opvang, dan kun je kiezen voor deeltijd. Voor beide studievarianten ben je twee dagen per week (16 uur) in de praktijk bezig met stage of werk.

Lesdagen en lesplaats

De voltijdopleiding heeft als lesplaats Amsterdam. Je volgt lessen op maandag en dinsdag. Voor de deeltijdopleiding kan je kiezen tussen lesplaats Amsterdam (lesdag maandag) of Alkmaar (lesdag vrijdag).

Waar kun je terecht met je diploma?

Met een Ad PEP-diploma ben je breed inzetbaar in de doelgroep van nul tot veertien jaar. Je kunt andere taken en verantwoordelijkheden op je nemen dan met een mbo-diploma.   Werk je al in de kinderopvang? Dan biedt de Ad PEP een verbreding en verdieping in je huidige functie. Bijvoorbeeld als pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach, combinatiefunctionaris of senior pedagogisch medewerker. Ben je onderwijsassistent, dan kun je met dit diploma verder doorgroeien naar een functie als leraarondersteuner in het (speciaal) basisonderwijs of in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. In de naschoolse opvang kun je meer beleidsmatige of coördinerende taken op je nemen en een verbindende factor zijn tussen school en de naschoolse opvang.

Waarom IPABO?

Op de IPABO werken docenten die veel ervaring hebben in het onderwijsveld en expertise met betrekking tot de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Ook kun je bij ons een aantal keuzemodules samen met pabo-studenten volgen. En wil je na het behalen van je Associate Degree nog verder studeren? Dan stroom je gemakkelijk door naar de pabo-opleiding, die je in 2,5 jaar kunt afronden.

Veelgestelde vragen

 • Welke toelatingseisen gelden voor deze opleiding?

  Voor toelating tot de opleiding Ad PEP moet je in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: mbo-4, havo, vwo, hbo, wo of een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een van bovenstaande diploma’s, buitenlandse getuigschriften inbegrepen.
  Als je het benodigde diploma in het buitenland hebt behaald, moet je ook in het bezit zijn van het diploma NT2, niveau 2.

 • Start de opleiding alleen in september of ook in februari?

  De opleiding start in september.

 • Heb ik ervaring nodig in pedagogisch werk?

  Het is op zich niet erg als je dat niet hebt, hoewel je misschien iets harder moet studeren dan mensen die dat wel hebben. Als je weinig ervaring in de kinderopvang/ het onderwijs hebt, ligt het wel het meest voor de hand om de voltijdopleiding te kiezen, waarbij je twee dagen per week naar school gaat en er meer aandacht wordt besteed aan praktijkleren.

 • Wat is het verschil tussen een pedagogisch medewerker en iemand die de Ad PEP heeft gevolgd?

  Je kunt andere taken en verantwoordelijkheden op je nemen dan met een mbo-diploma. Je kunt leidinggevende of coördinerende taken op je nemen en collega’s coachen. In het werkveld van de kinderopvang passen deze verantwoordelijkheden bij functies zoals pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach of senior pedagogisch medewerker. Werk je al in het onderwijs als onderwijsassistent? Dan kun je met dit diploma verder doorgroeien naar een functie als leraarondersteuner.[/accordion]

  De opleiding is goed te combineren met een baan. De studie sluit goed aan op de praktijk, dus je kunt veel opdrachten in je werk uitvoeren. Maar er moet natuurlijk ook gestudeerd worden en daar gaat tijd in zitten. Het vraagt daarom wel om de nodige discipline.

 • Hoeveel lesdagen zijn er en met hoeveel zelfstudie moet ik rekening houden?

  Deeltijdstudenten hebben één dag in de week les, voltijdstudenten twee dagen in de week. Daarnaast werk je minimaal 16 uur of loop je minimaal 16 uur stage per week. De opleiding kost je ongeveer 40 uur per week. In de praktijk verschilt de studietijd natuurlijk per persoon.

 • Ik moet zelf een stage/werkplek regelen. Waar moet ik rekening mee houden?

  Je bent redelijk vrij om je eigen stage/werkplek te regelen. Bespreek in elk geval dat er een vaste begeleider voor je is waar je voor vragen terecht kunt en die je waar nodig kan ondersteunen bij het uitvoeren van de studieopdrachten.

  In de stage word je begeleid door een stagebegeleider. Dat is iemand van de instelling waar je stage loopt. Via de hogeschool word je door de docenten begeleid in de opdrachten die je in de stage uitvoert. Er is een docent specifiek voor het vak praktijkleren.

 • Kan ik vrijstellingen krijgen op basis van mijn vooropleiding of werkervaring?

  Vrijstellingen kun je, na inschrijving, aanvragen via de examencommissie.

 • Kan ik na de Ad PEP opleiding doorstromen naar de pabo?

  Je kunt na de Ad PEP-opleiding doorstromen naar de pabo voor de bevoegdheid van leraar basisonderwijs. Voor toelating moet je voldoen aan de eisen die de pabo stelt (o.a. het behalen van de toelatingstoetsen en de Wiscat rekentoets). De verwachting is dat je na het behalen van de Ad PEP in 2,5 jaar je pabo-diploma kunt behalen.

 • Is de opleiding (in deeltijd) goed te combineren met een baan?

  De opleiding is goed te combineren met een baan. De studie sluit goed aan op de praktijk, dus je kunt veel opdrachten in je werk uitvoeren. Maar er moet natuurlijk ook gestudeerd worden en daar gaat tijd in zitten. Het vraagt daarom wel om de nodige discipline.