Opleidersmiddag

Graag nodigen we jullie uit voor de IPABO Opleidersmiddag op dinsdagmiddag 14 mei 2024 van 14.00-17.00 uur op de IPABO, locatie Amsterdam. Het adres is Jan Tooropstraat 136

Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers vragen wij je om je deelname te bevestigen door je in te schrijven voor de workshop. Zouden jullie uiterlijk woensdag 24 april 2024 je voorkeur willen doorgeven?

Je kunt door middel van het formulier onderaan de pagina aangeven welke workshop je wilt bijwonen. Je kunt een eerste en een tweede keuze aangeven.

Hieronder lees je het programma van de middag.

We zien jullie graag op 14 mei!

Namens het kernteam Samen Opleiden N-H.

Programma opleidersmiddag

Tijd en locatie Inhoud Opmerkingen
13.45 – 14.00 uur Inloop met koffie en thee *Aula
14.00 – 14.10 uur Welkom en huishoudelijke mededelingen, toelichting thema en opzet van de middag door organisatoren opleidersmiddag *Aula
14.10 – 15.15 uur Keynote door Annerieke Boland
Aandacht voor het jonge kind
De vroege ontwikkeling van kinderen heeft grote invloed op hun verdere schoolloopbaan en privéleven. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de leerkrachten van de onderbouw. Het werken met jonge kinderen is complex en kent specifieke uitdagingen die anders zijn dan bij oudere kinderen. Daarnaast zijn er veel veranderingen gaande waar juist leerkrachten uit de onderbouw veel mee te maken hebben, zoals de versterkte samenwerking met de kinderopvang. Hoe bereidt de IPABO de studenten daarop voor? Welke dilemma’s komen studenten tegen in de praktijk? En welke dilemma’s komen mentoren tegen bij de begeleiding van studenten in de onderbouw?
*Aula
15.15 – 15.30 uur Pauze, daarna naar de lokalen voor de workshopronde *Aula
15.30 – 16.30 uur Workshopronde
Workshop 1 Kalibreren WPA Jonge Kind
Workshop 2 Geletterdheidsontwikkeling van kleuters
Workshop 3 Het begeleiden van studenten op de scheidslijn van onderwijs en opvang
Workshop 4 Spelend leren in het Speleon
Workshop 5 Playing-2-gether: samen spelen voor beter contact
*Lokalen
16.30 – 17.30 uur Plenaire afronding en borrel * Aula

Inhoud workshops

Workshop 1: De beoordeling van het werkplekleren vindt plaats via een werkplekassessment (WPA). Heeft de student het vereiste niveau voor het onderdeel werkplekleren behaald? Bij het werkplekleren van een student Jonge Kind is dit misschien nog wel uitdagender dan bij het werkplekleren Oudere Kind. We gaan op basis van een filmfragment met elkaar in gesprek over de beoordeling van een WPA Jonge Kind. Zo worden we ons bewust van onze eigen beoordelingsvaardigheden (specifiek bij een WPA Jonge Kind), waarbij onderlinge afstemming centraal staat.

Workshop 2: De ontwikkeling van geletterdheid begint op heel jonge leeftijd met de mondelinge taalvaardigheid. In de kleutergroep help je kinderen verder door binnen een taalrijke speelleeromgeving te zorgen voor betekenisvolle interactie, voorlezen uit mooie, boeiende (prenten)boeken en het spelenderwijs voorbereiden op lezen en schrijven (www.lezeninhetpo.nl). In deze workshop gaan we graag met jullie in gesprek over de uitdaging aandacht te hebben voor de geletterdheidsontwikkeling van kleuters in het kader van spelend leren. Praktijkervaringen, gekoppeld aan kennis uit wetenschappelijk onderzoek zullen de boventoon voeren tijdens deze workshop.

Workshop 3: In de workshop gaan we met elkaar het gesprek aan over het beoordelen en begeleiden van een student die stageloopt bij een peuter-kleutergroep.
Een peuter-kleutergroep is een gecombineerde groep van 3,5 tot 4,5 jarigen, waarbij in dit specifieke geval het accent ligt op het versterken van de taalvaardigheid voordat deze kinderen in een groep 1-2 instromen. We onderzoeken in deze workshop:

  • welke houding een student moet hebben als deze stage wil lopen in een peuter-kleutergroep en wat dit vraagt van de begeleiding;
  • hoe je doelen vanuit het WPA kan laten aansluiten bij de peuter-kleutergroep;
  • welke mogelijke aanpassingen dit vraagt van een beoordelaar die een student in de peuter-kleutergroep beoordeelt.

Workshop 4: Tijdens deze workshop verkennen we in verschillende activiteiten welke theorie de studenten aangereikt krijgen tijdens hun kennismaking met het lesgeven aan het jonge kind.  We nemen jullie mee in de beginselen van de ontwikkelingspsychologie gericht op 2 tot 8 -jarigen. We ervaren de impact van spelend leren met alle zintuigen en we gaan dieper in op de ontwikkeling van kinderen in een rijke speelleeromgeving. Maar bovenal is er ruimte voor gesprek en reflectie over de koppeling van theorie en praktijk voor de studenten en mentoren binnen het Samen opleiden.  We zien jullie graag!

Workshop 5: Een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van jonge kinderen is een warme relatie met de leerkracht. Toch lukt het een leerkracht niet altijd om met ieder kind een goede band op te bouwen. Soms ervaren leerkrachten het gedrag van een kind als ‘uitdagend’ en ontstaan er negatieve interactiepatronen. Soms blijft een kind meer op de achtergrond of is het erg terughoudend in het contact met de leerkracht. Hoe leren we onze studenten om verder te kijken dan gedrag en ook met deze kinderen een warme relatie op te bouwen? En hoe kan het werkveld dat proces ondersteunen?

De inschrijving is gesloten