Opleidersmiddag

Graag nodigen we jullie uit voor de IPABO Opleidersmiddag op dinsdagmiddag 17 oktober 2023 van 14.00-17.00 uur op de IPABO, locatie Alkmaar. Het adres is Rubenslaan 2-6.

Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers vragen wij je om je deelname te bevestigen door je in te schrijven voor de workshops. Zouden jullie uiterlijk woensdag 11 oktober je voorkeur willen doorgeven?

Het thema van deze opleidersmiddag zijn de 6 rollen van de leerkracht. Martie Slooter opent deze middag met een activerende lezing over de rol van Gastheer en Presentator. Aansluitend volgt er een workshopronde met vier verschillende sessies. Per sessie wordt er ingezoomd op één van de rollen.

Je kunt door middel van het formulier onderaan de pagina aangeven welke workshop je wilt bijwonen. Je kunt een eerste en een tweede keuze aangeven.

Hieronder lees je het programma van de middag.

We zien jullie graag op 17 oktober!

Namens het kernteam Samen Opleiden N-H.

Programma opleidersmiddag

Tijd en locatie Inhoud Opmerkingen
13.45 – 14.00 uur Inloop met koffie en thee *Aula
14.00 – 14.10 uur Welkom en huishoudelijke mededelingen, toelichting thema en opzet van de middag door organisatoren opleidersmiddag *Aula
14.10 – 15.30 uur Martie Slooter
Martie neemt ons mee in twee rollen van de leerkracht, die van gastheer en presentator. Zij zoomt in op de ontwikkeling die de aanstaande leerkracht m.b.t. deze twee rollen doormaakt in de verschillende fases van de opleiding (van jaar 1 naar jaar 4) en hoe zij dat heeft vertaald in de leerlijn van de leraar. We krijgen concrete handreikingen om studenten in deze rollen te begeleiden.
*Aula
15.30 – 15.45 uur Pauze naar de lokalen voor de workshopronde *Aula
15.45 – 16.45 uur Workshopronde
Workshop 1 De rol van gastheer en presentator
Workshop 2 De rol van onderzoeker
Workshop 3 De zes rollen van de leerkracht in de praktijk
Workshop 4 Lesson Study: ontwerper van onderwijs
*Lokalen
16.45 – 17.00 uur Plenaire afronding en borrel * Aula

Inhoud workshops

Workshop 1: Naar aanleiding van de keynote over de rol van gastheer en presentator: Hoe kunnen wij deze inzichten delen met de mentoren? En welke componenten zouden een plek moeten krijgen in de mentorentraining? En op welke wijze?

Workshop 2: Bij elke rol die de aankomend leerkracht vervult kunnen onderzoekende vragen worden gesteld. En als lerarenopleiders stimuleren we bij de studenten deze onderzoekende houding. Hoe ziet dat er concreet uit? Op welke wijze stimuleren we de studenten dan? We zoomen in deze workshop in op de rol van onderzoeker uit het Beroepsbeeld.

Workshop 3: In jaar 1 en 2 van de opleiding worden de 6 rollen van de leerkracht behandeld met de studenten. Hoe staat het in de studiegids vermeld? Hoe vertaalt het theoretisch aanbod zich in concreet handelen in de praktijk? In algemene zin, maar ook vakspecifiek? Hoe kunnen we opleiding en praktijk meer verenigen op dit punt?

Workshop 4: Lesson Study. Kijken naar leerlingen vanuit de rollen van de leerkracht. Het doel van deze workshop is bekend te raken met deze vorm van teamleren waarbij met name de rol van de leerkracht als ontwerper centraal staat. Het gaat echter niet om het ontwerpen van de perfecte les als wel om de les die eraan bijdragen kan dat leerlingen tot leren zullen komen. De bril van zowel de pedagoog als de didacticus dient daarvoor opgezet te worden. Door middel van Lesson Study bouwen we samen met (aspirant) leerkrachten een brug tussen theorie en de dagelijkse onderwijspraktijk door te kijken naar het effect van lessen (handelen van de leerkracht) op kinderen. Hoe begeleiden we de aankomend leerkrachten hierbij? Wat vraagt dat van ons en ook van de mentoren om door middel van Lesson Study de verdieping aan te brengen?

Opgave voor de opleidersmiddag op 17 oktober 2023 is gesloten