Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Missie en visie

Talent telt!
Op Hogeschool iPabo geloven we in de vele talenten van kinderen en volwassenen. We zien het als onze missie om talentontwikkeling van basisschoolkinderen te realiseren door het permanent professionaliseren van leerkrachten en leidinggevenden in het primair onderwijs. Ons mission statement is dan ook: ‘Talent telt!’. Hierbij weerspiegelen de ‘i’ en de ‘o’ van iPabo de eigenheid van onze opleiding.

De ‘i’ van iPabo
Hogeschool iPabo staat voor interreligieus onderwijs. De hogeschool gelooft dat iedere leerkracht zijn talenten kan ontwikkelen. De inkleuring van deze talentontwikkeling is mede gevormd door de cultuur en levensbeschouwing waarmee (aanstaande) leerkrachten zijn opgegroeid en opgevoed. Dat wat zij van waarde achten als leerkracht bouwt hierop voort. Leerkrachten die de bachelor-opleiding hebben afgerond zijn cultuurdragers en hebben zich op het gebied van levensbeschouwelijke vorming van kinderen specifieke bekwaamheden eigen gemaakt.

De ‘o’ van iPabo
Hogeschool iPabo ziet oordeelsvorming als continue aanjager van professioneel handelen van leerkrachten. De persoonlijke waardengekleurde identeit van leraren (in opleiding) is geen statisch gegeven. Het ontwikkelt zich tijdens de (studie)loopbaan en verdiept zich op basis van (levens-)ervaring. Stilstaan bij het leren van kinderen en de invloed van het eigen handelen hierop helpt leerkrachten om hun talenten te ontdekken en uit te bouwen. Bij de keuzes die je hierbij maakt, spelen naast persoonlijke opvattingen en ervaringen ook professionele afwegingen en verworven bekwaamheden een rol. Door oefening, reflectie, praktijkonderzoek en dialoog met anderen krijgen leerkrachten grip op hun persoonlijke effectiviteit als leerkracht, ontdekken ze hun eigen stijl en ontwikkelen zo een persoonlijk ingekleurde professionaliteit.

Vanuit een waardebewuste identiteit nemen we op Hogeschool iPabo het initiatief om samen met schoolteams, schoolbesturen en andere kennispartners innovaties in het basisonderwijs te realiseren. Zo creëren we als professionele leergemeenschap maatschappelijke toegevoegde waarde voor vandaag en morgen.

visualisatie Missie en Visie Hogeschool iPabo

Kwaliteitsagenda
In de Kwaliteitsagenda Noord-Holland 2016-2020 geven we als Hogeschool iPabo samen met schoolbesturen aan wat de gezamenlijke plannen zijn om het beste onderwijs voor de leerlingen in het primair onderwijs in onze regio te bewerkstelligen. Dit document is het instellingsplan van Hogeschool iPabo. 

Kwaliteitsagenda Noord-Holland 2016-2020