Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Teamleider facility management


Functieprofiel teamleider facility management

Hogeschool IPABO

Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar delen we kennis die voldoet aan vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt. Daarom doen we praktijkgericht onderzoek en werken we nauw samen met de basisscholen. Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de voltijd en deeltijd bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs, de universitaire pabo en de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bij IPABO. Daarnaast bieden we programma’s voor zij-instromers, nascholing en in-company trajecten.

Organisatie

Het team van Hogeschool IPABO bestaat uit 120 impactvolle docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers . Als kleinschalige kwaliteitshogeschool werken we daarbij samen met partners in binnen- en buitenland. Ook zijn we verbonden met de basisscholen in de regio, zoals in het kader van Samen Opleiden Noord-Holland. Het college van bestuur van Hogeschool IPABO is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het college overlegt daarbij structureel met de Medezeggenschapsraad, die uit zowel medewerkers als studenten bestaat.

Missie

Hogeschool IPABO draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit doen we door talenten klaar te stomen tot de onvergetelijke, inspirerende leraren die we allemaal gehad hadden willen hebben in onze eigen jeugd. Vol denkkracht, daadkracht en veerkracht. We zien diversiteit als kracht en als uitgangspunt van het onderwijs. We zoeken continue de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. In nauwe samenwerking met het werkveld begeleiden we studenten bij het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke professionele kwaliteiten op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Visie

Onderwijs is het meest tastbare, dankbare, maar ook cruciale vak dat er is. Kinderen kunnen begeleiden in hun belangrijkste, meest kwetsbare primaire fase, dat vraagt om persoonlijke overtuiging en gedrevenheid. Om leraren met impact. Je verhouden tot anderen. In de groep en voor de groep. Dat vergt vaardigheden. Maar ook inlevingsvermogen. De wil om verbinding te zoeken met de grote diversiteit aan achtergronden en overtuigingen zit in ons DNA. Hogeschool IPABO geeft studenten een open, onderzoekende basishouding mee. Binnen de authentieke beroepssituatie. Zodat de studenten in staat zijn zich te verwonderen en vragen te stellen. Waardoor ze kinderen, binnen alle complexiteit van vandaag en morgen, kinderen tot ontwikkeling kunnen laten komen. Dat vraagt om praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met de basisscholen en een onderzoekende houding. Met de expertiseruimtes, Speleon en Exploreon, voor Spelend en Onderzoekend Leren van het jonge en het oudere kind zorgen wij voor innovatief onderwijs. We integreren praktijkgericht onderzoek in het opleidingsonderwijs en bieden externe partners tegelijk een leer- en ontwerpomgeving.

In een open dialoog zoeken we de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, ook wanneer dat lastig is. We hebben een holistische blik op de studie: studenten, onderzoek, opleiding en praktijk beïnvloeden elkaar voortdurend. Samen met het werkveld leiden we studenten op, doen we onderzoek en werken we samen bij het leven lang ontwikkelen van (jonge) professionals. Als Hogeschool IPABO Amsterdam en Alkmaar zijn we een hecht team. Door kleinschalig en studentgericht onderwijs, zorgen we voor een rijke leeromgeving vol ruimte voor verwondering, verbinding en verdieping.

De i van IPABO

Hogeschool IPABO ontstond als fusie van de Van Randwijk Academie, de Katholieke Pabo Amsterdam en de Da Costa in Alkmaar.

De i staat voor impact. De impact van Hogeschool IPABO. Voor een opleiding die draait om jou. Zodat je ontdekt wie je bent en waar je voor staat. En je leert verhouden tot anderen, van welke culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Bij IPABO word je iemand die het verschil maakt. Iemand die je bij blijft. Vol kracht. Vol leerkracht. Vol impact.

De i staat ook voor interlevensbeschouwlijk. De houding om open te staan voor religie of geen religie. Vanuit begrip en inlevingsvermogen. Met oog voor de persoon en de context waarin je opereert. De i zit in ons DNA. Het zit verankerd in de kernwaarden van IPABO. Dit komt tot uiting in onze blik op de wereld en ons opleidingscurriculum. Religieuze stromingen, levensbeschouwelijke vraagstukken, diversiteit en inclusiviteit hebben binnen het onderwijs van IPABO een blijvend belangrijke plaats.

Het college van bestuur van Hogeschool IPABO is ter vervanging op zoek naar een gedreven, inspirerende en verbindende TEAMLEIDER FACILITY MANAGEMENT voor 0,8-1,0 FTE

De toekomstige teamleider facility management heeft impact. Deze impact is gevoed door aantoonbare ervaring met het dragen van leidinggevende verantwoordelijkheid en bewezen ervaring met het optimaliseren van facilitaire processen. De teamleider in deze functie heeft een daadkrachtige en inspirerende instelling. Een ‘hands on’ mentaliteit en oprechte belangstelling voor het onderwijs, de collega’s en studenten is essentieel. De teamleider is toegankelijk, besluitvaardig, communicatief en empathisch.

Plaats in de organisatie

De teamleider valt rechtstreeks onder de manager bedrijfsvoering en maakt deel uit van het team bedrijfsvoering. Het team bedrijfsvoering bestaat uit drie teamleiders, te weten facility management, onderwijsservice en ICT. Het team is ingericht om goed aangesloten te zijn op de ontwikkelingen binnen de hogeschool en om op die manier de afstemming tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te bevorderen.

De opdracht

De teamleider facility management speelt een leidende, coördinerende en sturende rol in de operationele uitvoering van het facilitair management en huisvesting binnen Hogeschool IPABO. De teamleider heeft de dagelijkse leiding van de uitvoering van de werkzaamheden binnen het team en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor het verder professionaliseren waarbij klant- en servicegerichtheid en ondersteuning aan het onderwijs kernbegrippen zijn.

De teamleider facility management is verantwoordelijk voor het eigen team in termen van inzet, begeleiding en professionaliteit. Met inhoudelijke kennis van zaken van facilitair én leidinggevende ervaring is hij/zij in staat om het team mee te nemen in de organisatie. Door kennis en ervaring is de teamleider de facilitaire professional die beleid kan uitwerken en vertalen richting de organisatie Hij/zij is een hands-on manager die zich inzet voor een professionele facilitaire dienstverlening en geschikte veilige huisvesting. De teamleider beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is bekend met twee-locatie vraagstukken.

De complexe en politiek getinte omgeving verlangt iemand die zich prima staande weet te houden en succesvol te opereren. Vanuit die ervaring als facilitaire professional is hij/zij goed in staat om op tactisch-operationeel niveau te sparren met verschillende collega’s. De teamleider treedt op als adviseur en weet overtuigend mogelijkheden en onmogelijkheden te beargumenteren, maar kan ook meebewegen als de situatie daarom vraagt.

Op hoofdlijnen ben je verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van de jaarplannen en de begroting i.s.m. de manager bedrijfsvoering;
 • het afsluiten van dienstverlengingscontracten met bedrijven en leveranciers inclusief het laten uitvoeren van (Europese) aanbestedingen;
 • het opstellen en uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP);
 • het ontwikkelen en optimaliseren van de facilitaire processen;
 • het houden van tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot de facilitaire dienstverlening waarbij je rapporteert aan de manager bedrijfsvoering;
 • het leidinggeven aan de facilitaire dienst en medewerkers uitbestede diensten, waaronder catering en schoonmaak;het voorzitterschap van de ARBO-commissie waaronder ook de BHV organisatie valt voor de locaties Amsterdam en Alkmaar.

 

Functie-eisen:

 • Je beschikt over een HBO opleiding facility management;
 • Je beschikt minimaal over 5 jaarervaring als leidinggevende van facilitaire teams;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het verhogen van servicegerichtheid en/of trajecten ter bevordering hiervan;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van inkoop en (Europese) aanbestedingen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met huisvestingsprojecten en/of gebouwonderhoud;
 • Je leidinggevende stijl richt zich op de kracht van iedere individu dat leidt naar een professionele cultuur. Je stijl als leidinggevende heeft kenmerken van “people manager”;
 • Je bent communicatief zeer vaardig, bent uiteraard klant- en servicegericht;
 • Je bent in staat snel te schakelen en externe partijen aan te sturen.


Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt als teamleider facility management in schaal 11 CAO-HBO (min €3.658,- en max. €5026,- bruto per maand bij een volledige werkweek) in een projectaanstelling van een jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals een jaar. Na afloop van de projectaanstelling bestaat de mogelijkheid om bij goed functioneren aangesteld te worden voor onbepaalde tijd.

Contactinformatie

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met de manager bedrijfsvoering, dhr. E. Berkelmans. Bereikbaar via e.berkelmans@ipabo.nl

Solliciteren

VFM Facility Experts bemiddelt deze functie voor Hogeschool IPABO. Spreekt deze functie jou aan en denk jij over de juiste competenties en ervaringen te beschikken? Bel dan met Dirk Brukx (06-2722 9697) of mail dirk.brukx@vfm.nl voor vrijdag 12 november a.s..

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.