Betrokkenheid als kompas. Scaffolding in Kaleidoscoop.

Boland, A. (2017). Betrokkenheid als kompas. Scaffolding in Kaleidoscoop. Utrecht: NJI.

Spelen en leren is bij jonge kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de ontwikkelingswaarde van spel, is spelbegeleiding door een sensitieve en responsieve professional echter cruciaal. Die bijdrage moet naadloos aansluiten bij de aandacht van het kind. Ook is het van belang dat de inbreng van de volwassene veel ruimte laat voor kindinitiatief, een centraal uitgangspunt bij Kaleidoscoop. Immers, als kinderen geen zeggenschap hebben over wat ze spelen, is er geen sprake meer van spel.

In deze publicatie wordt beschreven op welke manieren de professional tijdens spel kan aansluiten bij de verschillende behoeften van kinderen in een bepaalde activiteit, door gebruik te maken van ‘scaffolding’, zorgvuldige afstemming op de behoeften in het moment. Deze publicatie vormt een tweeluik met Brandenbarg, N., en Schonewille, J. (2017). Actief lerend de wereld ontdekken. Spel in Kaleidoscoop. Beide publicaties zijn te bestellen via de website van het Nederlands Jeugd Instituut,