Lectorale rede ‘Het Jonge Kind’

Boland, A. (2015) Lectorale rede ‘Het Jonge Kind’

Op 7 januari 2015 heeft Annerieke Boland in haar lectorale rede gesteld dat er in veel peuter- en kleutergroepen in de VVE en in het basisonderwijs ten onrechte een onderscheid gemaakt wordt tussen spelen en leren. ‘Dat heeft geleid tot een eenzijdige focus op lezen, schrijven en rekenen. Ook worden er vaak werkvormen ingezet die niet passen bij jonge kinderen, zoals werkbladen, klassikale lesjes in de grote kring en toetsen. In deze settingen leren jonge kinderen vooral nadoen wat juf of meester voordoet.’ De bijeenkomst trok vele enthousiaste bezoekers uit het onderwijsveld en de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). De lectorale rede is opgenomen in een boekje dat u hier kunt inzien.