Opbrengstgericht werken. Op zoek naar balans. In: Basistraining Voor- en Vroegschoolse educatie.

Boland, A. (2015). Opbrengstgericht werken. Op zoek naar balans. In: Basistraining Voor- en Vroegschoolse educatie. Amsterdam: Gemeente Amsterdam i.s.m. De Activiteit, CED-groep, CITO en Nederlands Jeugd Instituut.

In de educatie aan jonge kinderen is de cyclus van opbrengstgericht werken een belangrijk hulpmiddel om tot beredeneerd aanbod te komen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in dit artikel beschreven welke keuzes de professionals maken voor hun aanbod en waarom.