Het andere perspectief. Subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen.

Boland, A. (2018) Het andere perspectief. Subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen. Pedagogiek in Praktijk 105, pp. 14-19

Hoe kunnen leerkrachten jonge kinderen al ondersteunen om in de wereld te komen als de nieuwe mens die ze zijn, om verantwoordelijkheid te durven nemen om ‘het goede’ te doen, voor anderen en zichzelf?