Dr. Annerieke Boland Lector Jonge Kind

VVE-programma’s: obstakel of houvast?

Boland, A., Schonewille, J., Schuyt, I. van der (2016). VVE-programma’s: obstakel of houvast? HJK (43) 6, pp 16-19.

Jonge kind

Er is veel discussie over de vraag of VVE-programma’s zinvol zijn. Hoe denkt de praktijk daar zelf over? Wat is het belang van de programma’s en hoe zouden ze in de praktijk ingezet moeten worden?