Doelen voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst

Bruin-Muurling, G. & Keijzer, R. (2018). Doelen voor het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst. Volgens Bartjens, 37(5), 10-14

De auteurs gaan in op de vraag welke doelen nu en in de nabije toekomst van belang zijn. Daarbij gaat het om conceptuele doelen. In het artikel wordt ingegaan op wat dit voor doelen zijn.