Computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs: een praktijkverkenning

Hebing, R., Hotze, A., & Keijzer, R. (2022). Computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs: een praktijkverkenning. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(2), 54-69.

Computational thinking op de lerarenopleiding basisonderwijs: een praktijkverkenning.
Een eerder artikel in Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek plaatste computational thinking (CT) in haar theoretische context als onderwijskundig concept dat zijn oorsprong kent in de informatica en dat nauw verbonden is met rekenen-wiskunde. Het huidige artikel bespreekt de resultaten van een vragenlijst die is afgenomen onder zo’n 200 pabo-studenten in Nederland om hun kennis, vaardigheid, didactische vaardigheid en houding ten opzichte van CT te meten.