Dr. Ronald Keijzer Lector Rekenen en Wiskunde
Dr. Michiel Veldhuis

Discussie reken-wiskundeonderwijs

Keijzer, R., & Veldhuis, M. (2019). Discussie reken-wiskundeonderwijs. JSW, 2019(9), 12-15

Rekenen en wiskunde

Het reken-wiskundeonderwijs is veelvuldig in het nieuws. De discussie erover wordt vaak polariserend gevoerd. Daar is het onderwijs niet bij gebaat. Kies voor een constructieve dialoog en help je leerlingen op wiskundige wijze greep te krijgen op hun toekomst.

Artikel Keijzer en Veldhuis_JSW mei 2019_DEF