IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Sterke rekenaars op de IPABO – een differentiatievraagstuk.

Duman, V. (2015). Sterke rekenaars op de IPABO – een differentiatievraagstuk. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, 2-11.

Op de Hogeschool IPABO hebben de studenten, net als op andere lerarenopleidingen basisonderwijs, een sterk uiteenlopend beginniveau wat betreft het vak rekenen-wiskunde. In het algemeen besteden de opleidingen veel aandacht aan zwakke rekenaars om te zorgen dat hun rekenniveau op het gewenste niveau komt. Daarmee worden sterke rekenaars mogelijk tekort gedaan. In dit artikel wordt ingegaan op de onderwijsleerbehoefte van deze sterke rekenaars. Wie zijn deze sterke rekenaars en wat zijn hun onderwijsleerbehoeften? Willen zij uitgedaagd worden? Zo ja, op welke wijze kunnen we sterke rekenaars op de opleiding uitdagen?

pp_34_2_-_11_Duman_Sterke_rekenaars_op_de_IPABO