IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Een uitdagende opleidingscontext voor rekenen-wiskunde

Duman, V. & Keijzer, R. (2016). Een uitdagende opleidingscontext voor rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(3), 65-72.

Lerarenopleidingen basisonderwijs vragen van hun studenten om verschillen tussen leerlingen vooral als kans te zien om leerlingen van en met elkaar te laten leren. Wanneer je als opleiding model wilt staan voor deze beoogde praktijk, betekent dit dat je ook in de lerarenopleiding differentiatie aangrijpt om het leren te bevorderen. Dat is wat er bij de Hogeschool IPABO gebeurde. Omdat we grote verschillen tussen studenten zagen bij het vak rekenen-wiskunde en merkten dat sterke rekenaars zich nogal eens verveelden, gingen we met deze sterke rekenaars in gesprek om na te gaan hoe we voor hen de opleiding uitdagend konden maken. Na afloop van deze gesprekken formuleerden wij voor onszelf een opleidingsdidactische opdracht, waarvan wij positieve leereffecten verwachtten voor zowel de sterkere als minder sterke rekenaars. We vroegen twee sterke rekenaars een bijeenkomst voor hun medestudenten te verzorgen rond een van de onderwerpen uit de kennisbasis rekenen-wiskunde. We laten zien hoe de sterk rekenende studenten met deze opdracht aan de slag gingen en hoe zowel de sterke rekenaars als hun minder sterk rekenende groepsgenoten hiervan leerden.

Een uitdagende opleidingscontext voor… (TVL-2016-37-3-08)