Professionele gecijferdheid in de opleiding.

Fase, A. (2011). Professionele gecijferdheid in de opleiding. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30, 9-18.

In dit artikel wordt ingegaan hoe het zit met de professionele gecijferdheid van deze studenten, die voor 2011 aan de studie begonnen, aan het eind van de majorfase van de studie. Een kleinschalig onderzoek onder 36 tweedejaarsstudenten, verdeeld over twee groepen, geeft de lezer een kijkje in de beleving van studenten met betrekking tot hun professionele gecijferdheid. Het onderzoek laat zien dat een groot aantal studenten zich na twee jaar studie onvoldoende in staat acht om als professioneel gecijferde leerkracht voor groep 8 te staan.