Leerlijnen in theorie en praktijk.

Fase, F. & Keijzer, R. (2016). Leerlijnen in theorie en praktijk. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(1), 41-50.

Het bij elkaar brengen van theorie en praktijk is een van de kernopdrachten van het opleidingsonderwijs en is geïmplementeerd op de Hogeschool IPABO, maar blijkt niet altijd afdoende. Lesson Study is een vorm van praktijkonderzoek door ervaren leraren, waarin zij gezamenlijk lessen voorbereiden en reflecteren op de uitvoering ervan. In dit exploratieve onderzoek gaat het om een vergelijkbare werkwijze, die is toegespitst op tweedejaars studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs. In het artikel ‘leerlijnen in theorie en praktijk’ wordt zichtbaar hoe deze aanpak de studenten stimuleert om hun kennis over leerlijnen in praktijk te brengen.