The mathematical knowledge base and the quality of mathematics instruction in primary education

Gardebroek-van der Linde, J., Keijzer, R., Van Doornik-Beemer, H., & Van Bruggen, J. (2018). The mathematical knowledge base and the quality of mathematics instruction in primary education. EAPRIL 2017 proceedings (pp. 149-163). Hämeenlinna, Finland: EAPRIL

Het artikel beschrijft een multiple case studie over verschillen tussen sterke en zwak rekenende studenten bij het verzorgen van reken-wiskundeonderwijs. Deze studenten verschillen in een aantal opzichten bij het verzorgen van onderwijs. Dit artikel is in het Engels.